Розрахунок електричного асинхронного двигуна пральної машини "Золушка" - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 132
Призначення, класифікація і основні вимоги до електричних машин. Принцип дії та конструкція асинхронного двигуна. Класифікація побутових електродвигунів. Основні види несправностей і відказів пральних машин, їх причини та засоби усунення. Техніка безпеки.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Особливий клас електричних машин складає двигуни для побутових електричних приладів - пилососів, холодильників, вентиляторів та ін. Узагальнена конструкція такої електричної машини (рисунок 1.1) складається з нерухомої частини 1, яка називається статором, і частині, що обертається, 2, названою ротором. Одна з вказаних частин машини забезпечена елементами, що збуджує в машині магнітне поле, а інша - має обмотку, яку можна умовно назвати робочою обмоткою машини. При цьому струм, що виник в цій обмотці, взаємодіє з магнітним полем збудження і на роторі створюючи електромагнітні сили, що приводять ротор в обертання. Як вже відзначалося, основне використання електричних машин полягає в їх застосуванні або в якості електричного генератора (генератора), або як електричного двигуна (двигуна).В даному курсовому проекті зроблено розрахунок електричного асинхронного двигуна пральної машини «Золушка». В першому розділі «Призначення, класифікація і основні вимоги до електричних машин» вказані призначення та принцип дії електричних машин, характеристики електричних машин, матеріали, які використовують в електричних машинах, якість та надійність електричних машин, принцип дії та конструкція асинхронного двигуна. В другому розділі «Асинхронні двигуни малої потужності для побутових приладів» описані класифікація побутових електродвигунів, основні типи асинхронних двигунів для побутових приладів, особливості конструкції і експлуатації асинхронних двигунів для побутових приладів, приведений розрахунок асинхронного електродвигуна пральної машини «Золушка». Хороша керованість електричної енергії, простоті її розповсюдження позволили широко використовувати в виробництві багато двигун ний електропривод працюючих машин, коли окремі деталі робочої машини приводять в рух самостійними двигунами.

Вывод
В даному курсовому проекті зроблено розрахунок електричного асинхронного двигуна пральної машини «Золушка».

В першому розділі «Призначення, класифікація і основні вимоги до електричних машин» вказані призначення та принцип дії електричних машин, характеристики електричних машин, матеріали, які використовують в електричних машинах, якість та надійність електричних машин, принцип дії та конструкція асинхронного двигуна.

В другому розділі «Асинхронні двигуни малої потужності для побутових приладів» описані класифікація побутових електродвигунів, основні типи асинхронних двигунів для побутових приладів, особливості конструкції і експлуатації асинхронних двигунів для побутових приладів, приведений розрахунок асинхронного електродвигуна пральної машини «Золушка».

В технологічній частині вказані основні види несправностей і відказів електричних машин, їх причини та засоби усунення, техніка безпеки при роботі з електричними машинами.

Електродвигун - основний елемент електропривода робочих машин. Хороша керованість електричної енергії, простоті її розповсюдження позволили широко використовувати в виробництві багато двигун ний електропривод працюючих машин, коли окремі деталі робочої машини приводять в рух самостійними двигунами. Багато двигун ний привод значно спрощений механізм працюючої машини (зменшує число механічних передач, звязуючи окремих деталей машини) і роблять великі можливості в автоматизації різних технологічних процесів.

Асинхронні двигуни дуже розповсюдженні в електропобутовій техніці.

В моєму випадку в пральній машині напівавтоматичного типу використовується асинхронний двигун КД-120-2/56р. В пральних машинах типа СМП механізований віджим білизни і покращення якості відбувається за рахунок використаної центрифуги. При правильному віджимну білизни центрифугою в білизні залишається в два рази менше води, ніж при віджиманні резиновими валиками , виключається поломка ґудзиків.

За винятком заданого часу пральна машина автоматично виключається за допомогою реле часу (таймера).

Побутова пральна машина «Золушка» працює від однофазної мережі змінного струму напругою 220-230 В, частотою мережі 50 Гц.

Список литературы
1 Кайман М.М. Справочник по электрическим машинам: Учеб. Пособие для студ. Образо ват. Учрежденийсред. Проф.. образования/ Марк Михайлович Кацман.-М.: Издательский центр «Академия», 2005. -480 с.

2 Кацман М.М. Расчет и конструированиеэлектрических машин: Учеб. Пособие для техникумов. - М: «Энергоатомиздат», 1984.-360 с., ил.

3 Електричні машини та електропривод побутової техніки: Підручник/ М.Г. Попович, Л.Ф. Артеменко, О.П. Бурмістенков та ін..; За ред.. Д.Б. Головка, М.Г. Поповича. 2-ге вид., стереотип.-К.: Либідь, 2004. - 352 с.

4 Пиотровский Л.М. Электрическиемашины. Учебник для техникумов. Изд. 7-е, стереотипное. Л., «Энергия», 1975.-504 с. с ил.

5 Перетяка Н.О. Електричні апарати і машини електропобутової техніки. Методичні вказівки та завдання до курсового проекту. Коледж ОДІВТ. Одеса, 2009.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?