Розрахунок економічної ефективності від реконструкції відділення з ремонту роздавальних коробок передач - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 196
Аналіз організації праці відділення по ремонту роздавальних коробок передач. Визначення вартості основних виробничих фондів. Розрахунок капітальних вкладень, відрахувань, загальнозаводських витрат. Оцінка економічної ефективності після реконструкції.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Ускладнення конструкції автомобілів зумовлює збільшення обсягу робіт з технічного обслуговування і ремонту, зростання затрат на забезпечення працездатності рухомого складу. Збільшення кількості автомобілів на дорогах нашої країни призводить до забруднення навколишнього середовища відпрацьованими газами, а зниження токсичності відпрацьованих газів значною мірою забезпечується справністю системи живлення і запалювання рівнем технології технічного обслуговування, засобів і методів діагностування цих систем. Економія паливних, енергетичних, матеріальних і сировинних ресурсів у процесі експлуатації автомобілів істотно залежить від їх технічного стану, рівня організації матеріально-технічного постачання і процесів перевезення, зберігання і нормування витрат автоексплуатаційних матеріалів та запасних частин на АТП. Від спеціалістів всіх ланок системи технічного обслуговування автомобілів потрібне вміння економічно обґрунтувати і розрахувати ефективність, а звідти і доцільність технічного переоснащення, реконструкції, заходів наукової організації праці адже в умовах ринкової економіки суспільно-економічні зміни, що відбуваються в народному господарстві України, позначаються і на автомобільному транспорті. З метою глибшого і комплексного вивчення економічних основ забезпечення прогресивних технологій і форм організації виробництва технічного обслуговування і ремонту, розвитку виробничо-технічної бази виконується ця курсова робота, тема якої "Розрахунок економічної ефективності від реконструкції відділення з ремонту роздавальних коробок передач".Вони характеризуються загальним обсягом матеріальних активів, що їх спрямовують на нове виробництво , реконструкцію , розширення , технічне переозброєння, а також підтримку діючих потужностей.Вартість будівель і споруд, які віднесено до першої групи, розрахуємо за показниками, вартості одного метра квадратного площі виробничого підрозділу В буд.: В буд .= Цм? • F. грн., (2) Вартість виробничого і допоміжного обладнання, віднесеного до третьої групи основних виробничих фондів включає витрати на транспортування і монтаж в розмірі 10-20% від його вартості Вартість інструментів, пристроїв, виробничого та господарського інвентарю, віднесеного до третьої групи основних виробничих фондів приймаємо у розмірі 15% від вартості обладнання Виконані розрахунки заносимо до Таблиці 2.1 та визначимо загальну вартість основних виробничих фондів.Початкові капіталовкладення в основні засоби визначаються, виходячи із вартості придбання необхідного обладнання і витрат на перепланування приміщення: КВОСН.з = КВБУД КВОБЛ (5) де КВБУД - капіталовкладення на перепланування будівель, складає 15% від вартості будівліВеличина витрат на придбання оборотних засобів складає 10-15% від початкового капіталовкладення в основні засоби.Початковий чистий дохід визначають при реалізації проекту на діючому підприємстві на основі ліквідаційної вартості основних засобів (або планової виручки від їх продажу) , які є на балансі підприємства і підлягають списанню (Вл), а також витрат на демонтаж старого обладнання (Ввиб) за формулою: Дпоч = Вл Ввиб ,грн..Оплата праці на підприємствах автотранспорту здійснюється на основі тарифної системи, науково обґрунтованих норм праці, певних систем погодинної і відрядної оплати праці. Фонд оплати праці складається з основної заробітної плати і додаткової заробітної плати основних виробничих робітників, допоміжних робітників, керівників, фахівців і службовців. Основна заробітна плата працівника визначається тарифними ставками відрядними розцінками у розмірах, встановлених чинним законодавством. Величина додаткової заробітної плати визначається кінцевими результатами діяльності підприємств і виступає у вигляді премій, винагород, заохочувальних виплат, а також доплат у розмірах, що не перевищують встановлені чинним законодавством надбавки. Тарифна ставка робітника першого розряду встановлюється у розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати.ЗПОСН = Тсум • Сс.год ,грн.(16) де: - сумарна трудомісткість робіт скорегована на коефіцієнт виконання норм Кв, люд.год (17) приймається від 1,05 до 1,15 річна трудомісткість робіт у відділенні, люд.год.(за вихідними даними)Додаткова заробітна плата визначається за формулою: , грн. В даній курсовій роботі не розраховується. Нічним вважається час з до . Доплата за роботу в нічний час встановлюється в розмірі 40% середньогодинної ставки. надбавка за професійну майстерність робітника визначається для робітників 3-го розряду - 12%, 4-го розряду - 16%, 5-го розряду - 20% основної заробітної плати.В середньому ці виплати приймаються в розмірі 20% від основної і додаткової заробітної плати.Розрахунок фонду оплати праці допоміжних робітників. Оплата праці допоміжних працівників виконується за погодинною формою і розраховується по тій же методиці, що і основних робітників. Чисельність допоміжних робітників визначається у відношенні 30% від кількості основних робітників. Річний фонд робочого часу робітника

План
Зміст виробничий капітальний витрати реконструкція

Вступ

1. Аналіз організації праці відділення по ремонту роздавальних коробок передач

2. Розрахунок капітальних вкладень

2.1 Визначення вартості основних виробничих фондів

2.2 Розрахунок початкових капіталовкладень в основні засоби

2.3 Розрахунок витрат на оборотні засоби

2.4 Розрахунок чистого доходу від ліквідації старого устаткування

3. Розрахунок фонду оплати праці виробничого персоналу

3.1 Розрахунок основної заробітної плати

3.2 Розрахунок додаткової заробітної плати

3.3 Розрахунок інших компенсаційно-заохочувальних виплат ремонтним робітникам

3.4 Розрахунок фонду оплати праці допоміжних робітників, керівників, фахівців і службовців

4. Розрахунок відрахувань на соціальні заходи

4.1 Визначаємо мінімальний фонд оплати праці виробничого персоналу

4.2 Розраховуємо єдиний соціальний внесок у розмірі 46% на доходи більше мінімальних

5. Розрахунок витрат на ремонтні матеріали і запасні частини

5.1 Розрахунок витрат на запасні частини

5.2 Розрахунок витрат на ремонтні матеріали

6. Розрахунок витрат на енергію для технологічних потреб

6.1 Розрахунок витрат на електроенергію для технологічних потреб

6.2 Розрахунок витрат на стиснене повітря

6.3 Розрахунок витрат на воду дня технологічних потреб

7. Розрахунок витрат на утримання та експлуатацію обладнання

8. Розрахунок загальноцехових витрат

9. Розрахунок загальнозаводських витрат

10. Розрахунок собівартості робіт відділення по ремонту роздавальних коробок передач

11. Розрахунок фінансових показників підрозділу

11.1 Розрахунок доходу відділення

11.2 Розрахунок балансового прибутку

11.3 Розрахунок рівня рентабельності виробництва

12. Розрахунок економічної ефективності від реконструкції відділення по ремонту роздавальних коробок передач

13. Розрахунок показників економічної ефективності

13.1 Розрахунок продуктивності праці ремонтних робітників

13.2 Розрахунок фондовіддачі у підрозділі

13.3 Розрахунок фондоозброєності у відділенні

14. Техніко-економічні показники роботи відділення по ремонту роздавальних коробок передач

Висновок

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?