Розрахунок ефективності охоронної сигналізації в автомобілі - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 113
Розробка автономного недорогого універсального охоронного пристрою, виконаного на сучасній елементній базі, призначеного для цілодобової охорони об"єктів різного призначення. Принцип роботи охоронної сигналізації. Вибір мікроконтролера, елементної бази.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Охоронна сигналізація дозволяє контролювати і сповіщає про такі процеси що відбуваються в обєкті, взятому під охорону: - руйнування вікон, стін, перекриттів; Види систем охоронної сигналізації: - охоронна система, яка у випадку спрацьовування будь-якого датчика активує сирену або строб-спалах; Перевага GSM сигналу над звичайним радіосигналом у тому, що радіосигнал є обмеженим по дальності зв‘язку, станція випрацювання такого сигналу має великі розміри, а отже, енергоємна і залежить від електропостачання. Принцип роботи охоронної GSM сигналізації: на обєкті, що охороняється встановлюється комплект охоронної сигналізації, який оснащується GSM модемом або мобільним телефоном. У випадку тривоги, наприклад, відкриття вхідних дверей під час перебування системи в режимі «ОХОРОНА», модем робить дзвінок на Ваш мобільний телефон.Виходячи з таблиці, складемо Y-матрицю, в яку будуть входити ці ж параметри, але з урахуванням позитивного або негативного боку їхніх величин. Y-матриця має такий вид: На основі цієї матриці, запишемо матрицю нормованих параметрів, у якій кожний елемент обчислюється по формулі: (3.1) і отримаємо матрицю А: Далі за формулою складемо оцінну функцію для кожного мікроконтролера: (3.2) де bj - ваговий коефіцієнт відповідного параметра. Сучасні мікросхеми стабілізаторів напруги випускаються на широкий діапазон вихідних напруг і струмів, вони мають вбудований захист від перевантаження по струму й від перегріву - при нагріванні кристалу мікросхеми вище припустимої температури вона закривається й обмежує вихідний струм. До входу (Input), а також до виходу (Output) стабілізатора (безпосередньо біля відповідного виводу або поблизу його), щоб уникнути самозбудження, слід ввімкнути конденсатори ємністю 100МКФ і 30ПФ. Для індикації наявності живлення й режимів роботи охоронного пристрою в схемі використовуються світлодіоди підвищеної яскравості (діаметр 3 мм) GNL-3014 (таблиця 3.5): Таблиця 3.5.Вираз 10.2 використовується при розрахунку відносних показників якості, коли збільшення величини параметра веде до поліпшення якості виробу, а вираз 10.3 - коли зі збільшенням величини параметра якість виробу погіршується. Для цього: а) визначається сума рангів кожного показника (за рядками): (10.6) де - ранг і-го параметра, визначений 1-м експертом; N - кількість експертів. Сума відхилень за всіма показниками має дорівнювати нулю. г) визначається квадрат відхилень по кожному показнику ?і2. Для цього послідовно порівнюються попарно всі показники і співвідношення визначається таким способом: а) якщо з розглянутої пари показників перший є важливішим щодо порівнюваного, то пріоритет вихідного показника визначається як «важливіший» і йому привласнюється знак «>» (числова оцінка 1,5); (10.11) де bi - вага і-го параметра по результатами оцінок всіх експертів; визначається як сума значень коефіцієнтів переваги (), даних всіма експертами по і-му параметрі.

Список литературы
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0368.pdf

http://www.efo.ru/doc/Atmel/Atmel.pl? 677. http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1001.pdf

http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel/micros/avr/attiny2313.htm http://www.rem-tv.odessa.ua/help/stab.html http://www.sea.com.ua/tech/info/hitano % 20radial % 20capacitor % 20general/ECR.htm http://www.chip-dip.ru/product0/9590.aspx http://www.radiodetali.com/td/led/gnl3014ub.htm

http://ru.wikipedia.org/wiki/Клеммник

Савельев А.Я., Овчинников В.А. Конструирование ЭВМ и систем - М.: Высшая школа, - 1989.-312 с.

У. Тилл и Дж. Лаксон. Интегральные схемы. Материалы - Приборы Изготовление, Мир, Москва, 1985 г., стр. 183

Ушаков Н.Н. Технология производства ЄВМ.-М.:Высш. Шк., 1991.-416 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?