Розрахунок амортизації та матеріальних затрат - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 86
Характеристика систем стандарт-кост. Обчислення величини відхилень по прямих матеріальних затратах. Порядок нарахування амортизації обладнання. Суть методу рівномірного (прямолінійного) списання вартості. Поняття векселю та короткотермінових інвестицій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Завдання 2.1 Дайте характеристику систем стандарт-кост. Завдання 2.2 Розгляньте та проаналізуйте основні дані задачі. Для розвязання задачі необхідно: 1.Визначити фактори. 2.Обчислити величину відхилень по прямих матеріальних затратах. За звітний період (місяць) було виготовлено 100 деталей, при їх виготовлені використано 800 кг матеріалів, вартістю по 12 доларів за кг.Згідно проведених розрахунків ми бачимо, що за рахунок зміни ціни підприємство понесло перевитрати у сумі 16 грн., а за рахунок змін кількості - зекономили 142 грн. Таке зменшення витрат є позитивним, але бажано, щоб це зменшення було не за рахунок зміни кількості. Обчислити амортизовану вартість за весь період служби обладнання. Визначаємо амортизовану вартість за всі роки: ПВ-ЛВ=24000-4000=20000 Висновок: З даної таблиці бачимо, обладнання діє ефективніше в перші роки його експлуатації.Отже, на основі таблиці можна сказати, що протягом усіх 4-ох років амортизаційні відрахування однакові (5000 $ ), акумульована амортизація здійснюється рівномірно, залишкова вартість зменшується однаковими сумами до ліквідаційної (2000 $ ) Розгляньте та проаналізуйте основні дані задачі: Для розвязання задачі потрібно. За звітний місяць було виготовлено 100 деталей «Х» для цього було затрачено 4000 трудогодин, вартість за 1 год. склала 14 дол.Вексель до отримання - вексель, за яким належить одержати гроші. Для розвязання задачі необхідно: 1) Обчислити амортизовану вартість за кожен рік експлуатації при подвійній нормі амортизації, нагромаджений знос та залишкову вартість. Знаходимо суму амортизації за кожен рік: 1 рік 44000*40% = 17600 Знаходимо залишкову вартість: 1 рік 44000-17600 = 26400 В основі методу лежить чітке запровадження норм витрат матеріалів, енергії, робочого часу, праці, заробітної плати та інших витрат повязаних з виготовленням будь-якої продукції або напівфабрикатів, у випадку перевищення норми над фактом означає, що ця норма була встановлена помилково.

План
2. Зміст ситуації та завдання

Вывод
Згідно проведених розрахунків ми бачимо, що за рахунок зміни ціни підприємство понесло перевитрати у сумі 16 грн., а за рахунок змін кількості - зекономили 142 грн. Таке зменшення витрат є позитивним, але бажано, щоб це зменшення було не за рахунок зміни кількості. Така зміна кількості може бути за рахунок зниження якості продукції, що назвати позитивним не можна.

Варіант 12. Розгляньте і проаналізуйте основні дані задачі.

Для розвязування задачі необхідно: 1. Обчислити амортизовану вартість за весь період служби обладнання.

2. Обчислити суму чисел за формулою.

3. Нарахувати амортизацію обладнання за роки експлуатації.

4. Зробити висновки.

Інформаційне забезпечення

А) Початкова вартість - 24000 дол.;

Б) Ліквідаційна вартість - 4000 дол.;

В) Термін експлуатації - 5 років.

Розвязання

Визначаємо амортизовану вартість за всі роки: ПВ-ЛВ=24000-4000=20000

Визначаємо суму чисел: (1 2 3 4 5)=15

Визначаємо АВ за перший рік: АВ =КР (кількість років)(ПВ-АВ)

Сума чисел

1. (5:15)*20000=6666,6

2. (4:15)*20000=5333,3

3. (3:15)*20000=4000

4. (2:15)*20000=2666,6

5. (1:15)*20000=1333,3

Термін експлуатації Початкова вартісь Річна сума амортизації Нагромаджуваний заллишок Залишкова вартість

1 24000 6666,6 6666,6 17333,4

2 24000 5333,3 11999,9 12000,1

3 4 5 24000 24000 24000 4000 2666,6 1333,3 15999,9 18666,5 19999,8 8000,1 5333,5 22666,7

Висновок: З даної таблиці бачимо, обладнання діє ефективніше в перші роки його експлуатації.

Задача

Дайте коротку характеристику методу рівномірного ( прямолінійного ) списання вартості.

Розгляньте основні дані задачі.

Для розвязання: 1.Обчислити суму амортизаційних відрахувань за кожний рік, нагромаджений знос та залишкову вартість.

2. Нарахувати амортизацію автомобіля за роки експлуатації.

3. Зробити висновки.

Інформаційне забезпечення

А) Початкова вартість автомобіля - 22000$

Б) Ліквідаційна вартість автомобіля - 2000$

В) Термін служби автомобіля - 4 р.

Розвязання

Метод рівномірного ( прямолінійного ) списання вартості є одним із найпростіших і найпоширеніших методів нарахування амортизації. Суть його полягає в тому, що амортизована вартість обєкта рівномірно списується протягом терміну його служби. Амортизація залежить тільки від тривалості служби. Сума амортизаційних відрахувань для кожного періоду ( року ) розраховують шляхом ділення амортизованої вартості, яка дорівнює початковій вартості мінус його ліквідаційна вартість, поділена на число звітних періодів експлуатації обєкта. Норма амортизації є постійною.

Розрахуємо річну суму амортизації: АВ = ( Початкова вартість - Ліквідаційна вартість ) / Термін служби = (22000 - 2000 ) / 4 = 5000$

Проведемо нарахування амортизації протягом 4 - ох років у таблиці 1.

Таблиця 1. Нарахування амортизації автомобіля методом прямолінійного списання ( $ США )

Термін експлуатації Початкова вартість Річна сума амортизації Акумульована амортизація ( нагромаджений знос ) Залишкова вартість

Дата придбання 22000 - - 22000

Кінець 1-го р. 22000 5000 5000 17000

Кінець 2-го р. 22000 5000 10000 12000

Кінець 3-го р. 22000 5000 15000 7000

Кінець 4-го р. 22000 5000 20000 2000Отже, на основі таблиці можна сказати, що протягом усіх 4-ох років амортизаційні відрахування однакові ( 5000 $ ), акумульована амортизація здійснюється рівномірно, залишкова вартість зменшується однаковими сумами до ліквідаційної ( 2000 $ )

Завдання ІІ. Розгляньте та проаналізуйте основні дані задачі: Для розвязання задачі потрібно.

1. Визначити фактори.

2. Обчислити величину відхилень по прямих трудових затратах.

Інформаційне забезпечення

Для виготовлення деталей «Х» по нормативу потрібно 48 год. при нормативній ставці 13 доларів за год. За звітний місяць було виготовлено 100 деталей «Х» для цього було затрачено 4000 трудогодин, вартість за 1 год. склала 14 дол.

40000 :100 = 40 - на одну деталь кількість трудогодин;

40 - 48 = -8

-8 * 13 = - 104 - за рахунок зміни кількості зекономив 104 дол.

(14-13)* 40=40 - за рахунок зміни тарифу на підприємству перевитрата 40 дол.За рахунок цих двох факторів підприємство зекономило (104 - 40 = 64 дол)

Задача

Вексель до отримання - вексель, за яким належить одержати гроші. Векселі до оплати - це зобовязання оплатити визначену суму грошей у зазначений термін. Вони є процентні та безпроцентні. Довготермінові векселі до оплати - це векселі, видані на термін більше одного року. Вони аналогічні довготерміновим облігаціям, однак не котируються на ринку цінних паперів.

Отримані векселі: Дт «Векселі отримані»

Кт «Рахунки до отримання»

Погашення векселя: Дт «Рахунок у банку»

Кт «Векселі отримані»

Кт «Доходи у вигляді %»

Дано: 1) Видано вексель на суму 6000 дол.;

2) Річні проценти становлять 12%;

3) Термін 110 днів;

4) Дисконтується банком по ставці 15 %;

Розвязання: 1) позичковий %: (6000*0,15*110/360)=220 (дол.);

2) Сума погашення : 6000 220=6220 (дол.)

3) Дисконт: (6220*0,15*60/360)=155,5 (дол.)

4) Виплата за векселями: 6220-155,5=6064,5 (дол..)

Задача

Для розвязання задачі необхідно: 1) Обчислити амортизовану вартість за кожен рік експлуатації при подвійній нормі амортизації, нагромаджений знос та залишкову вартість.

2) Нарахуйте амортизацію обладнання за роки експлуатації

Інформаційне забезпечення

А) Початкова вартість автомобіля - 44000 дол;

Б) Ліквідаційна вартість автомобіля - 4000 дол;

В) Термін експлуатації - 5

Розвязання : Термін експлуатації Початкова вартість Річна сума амортизації Нагромаджуваний залишок Залишкова вартість

1 44000 17600 17600 26400

2 44000 10560 28160 15840

3 44000 6336 34496 9504

4 44000 3801,6 38297,6 5702,4

5 44000 2280,96 40578,56 3421,44

Знаходимо норму амортизації за формулою: На= (100%/ Т)*2 На= (100%/ 5)*2=40%

Знаходимо суму амортизації за кожен рік: 1 рік 44000*40% = 17600

2 рік 26400*40% = 10560

3 рік 15840*40% =6336

4 рік 9504 *40% = 3801,6

5 рік 5702,4 *40% = 2280,96

Знаходимо нагромаджуваний залишок: 1 рік 17600

2 рік 17600 10560 = 28160

3 рік 6336 28160 = 34496

4 рік 3801,6 34496 = 38297,6

5 рік 2280,96 38297,6 = 40578,56

Знаходимо залишкову вартість: 1 рік 44000- 17600 = 26400

2 рік 26400- 10560 =15840

3 рік 15840- 6336 = 9504

4 рік 9504- 3801,6 = 5702,4

5 рік 5702,4- 2280,96 = 3421,44

Задача

1. Зміст ситуації та завдання

Зміст І. Дайте коротку характеристику системи стандарт-кост.

Завдання ІІ. Розгляньте та проаналізуйте основні дані задачі.

Для розвязання задачі необхідно: 1. Визначити фактори.

2. Обчислити величину відхилень по прямих трудових затратах.

3. Зробити висновки.

2. Інформаційне забезпечення

Для виготовлення продукту «В» по нормативу потрібно 18 год. при нормативній ставці 8 дол. за годину. В квітні було виготовлено 100 одиниць продукту «В», для цього було затрачено 1650 трудогодин, вартістю 10 дол. за кожну годину.

Розвязання

1. Стандарт-кост - це метод обчислення стандартної собівартості одиниці продукції. Стандарт - це кількість необхідних виробничих витрат для виготовлення одиниці продукції. Кост - це грошовий вираз виробничих витрат, які припадають на одиницю продукції.

Стандарт-кост - це заздалегідь визначені або передбачені кошториси витрат на виробництво одного або декількох виробів одного виду протягом певного звітного і попереднього періодів з якими порівнюють фактичну собівартість.

Зміст системи стандарт-кост полягає в тому, що обліковується лише те, що повинно відбутись, а не те, що відбулося. В основі методу лежить чітке запровадження норм витрат матеріалів, енергії, робочого часу, праці, заробітної плати та інших витрат повязаних з виготовленням будь-якої продукції або напівфабрикатів, у випадку перевищення норми над фактом означає, що ця норма була встановлена помилково.

2. 1. Визначаємо скільки годин в квітні було потрібно на виготовлення 100 одиниць продукції «В»: 1650/100=16.5 год.

2. Знаходимо величину прямих трудових затрат на виготовлення продукції по нормативу та по факту: 18*8=144 дол.

16.5*10=165 дол.

144<165

Висновок: згідно виконаних розрахунків бачимо , що по факту величина прямих трудових затрат більша, ніж по нормативу, отже норма була встановлена помилково.

Завдання 2. Розгляньте та проаналізуйте основні дані задачі.

Для розвязання задачі необхідно : 1) обчислити скільки жіночих костюмів потрібно продати щоб не нести збитки і отримати прибуток у 1200 дол.

2) зробити висновок.

Інформаційне забезпечення

- ціна придбання 1-го костюма - 150 дол.

- продажна ціна - 270 дол.

- оренда приміщення - 60 000 дол.

Обрахунок провести у вигляді рівняння: - при умові, що магазин окупить лише свої витрати;

- при умові, що магазин отримає прибуток у розмірі 1200 дол.

Розвязок завдання 2

Обсяг реалізації = змінні витрати постійні витрати прибуток

270х = 150х 60 000 0;

120х = 60 000;

х = 500 ;

Висновок 1. Магазину треба продати 500 жіночих костюмів, щоб окупити витрати і не отримати збитки.

270х = 150х 60 000 1200;

120х = 61200;

х = 510;

Висновок 2. Магазину необхідно продати 510 жіночих костюмів, щоб отримати прибуток у розмірі 1200 дол.

Зміст ситуації та завдання

Зміст 1. Дайте характеристику короткотермінових інвестицій фірми

На даний час при різноманітті складних кризових економічних процесів і взаємовідносин між підприємствами, фінансовими інститутами, державами на внутрішньому і зовнішньому ринках гострою проблемою є ефективне вкладення (інвестування) капіталу з метою його збільшення. Економічна природа інвестицій обумовлена закономірностями процесу розширеного відтворення і полягає у використанні частини додаткового суспільного продукту для збільшення кількості і якості всіх елементів системи продуктивних сил суспільства.

Інвестиції - це видатки на створення, розширення, реконструкцію та технічне переозброєння основного капіталу, а також на повязані з цим зміни оборотного капіталу, оскільки зміни у товарно-матеріальних запасах здебільшого залежать від руху видатків на основний капітал

За періодом інвестування розрізняють короткотермінові та довготермінові інвестиції. Під короткотерміновими інвестиціями розуміють звичайно вкладення капіталу на період не більше одного року (наприклад, короткотермінові депозитні внески, купівля короткотермінових ощадних сертифікатів тощо). Короткотермінові інвестиції являють собою вкладення капіталу з метою подальшого збільшення. Короткотермінові інвестиції є ліквідними активами так само як і грошові кошти. Фінансово стійкі компанії, як правило, мають певний надлишок готівкових та безготівкових коштів, які необхідні для забезпечення нормального функціонування фінансових важелів. Ці кошти вони пускають в обіг, особливо в період дії високих кредитних ставок, у вигляді цінних паперів, депозитних сертифікатів, депозитних рахунків, тобто вкладають у короткотермінові інвестиції. Короткотермінові інвестиції відображаються в обліку при їх купівлі за собівартістю придбання.

Завдання ІІ. Розгляньте і проаналізуйте основні дані задачі

Для розвязування задачі необхідно: 1. Визначити прибуток чи збитки отримала фірма при продажі цінних паперів.

2. Відобразити дані операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

Інформаційне забезпечення

Фірма 1 придбала 4000 акцій у вигляді вкладеного капіталу Фірми 2, купівельна вартість акцій становила 52$, включаючи комісійні і послуги брокера. Реалізація акцій проводиться по ціні 50$ за одну акцію.

Розвязування

1) Придбання: Д-т Короткотермінові інвестиції - 208000$

К-т Каса - 208000$

2) Реалізація: Д-т Каса - 200000$

Д-т Збитки - 8000$

К-т Короткотермінові інвестиції - 208000$

Дана фірма при продажі цінних паперів отримала збитки в розмірі 8000$.

Варіант 22

Векселі отримані-550

Отримані аванси-550-?

Винагороди отримані-550-?

МШП-56,4

Прибуток-952,6

Видатки на страхування-110

Рахунки до оплати- 158,4

Актив Пасив

Векселі отримані-550 Прибуток-952,6

МШП-56,4 Видатки на страхування-110

Рахунки доотримано-314,6 Рахунки до оплати- 158,4

Сума-921 Сума-921

Варіант №29

Нетто реалізація за три останні роки - 425800дол;

Витрати за сумнівними боргами за три останні роки - 4000дол;

Реалізація за звітний період - 45000дол;

Повернена й уцінка - 500дол;

Залишок з продажу - 3000дол.

Розвязок

% втрати за сумнівними боргами: 4000/425800*100=0,9%

Сума сумнівних боргів за звітний період: (45000-500-3000)*0,9%=37350

Індивідуальне завдання №17

Для розвязання задачі необхідно: Обчислити і оцінити величину матеріальних запасів витрачених на виробництво за методом FIFO.

Обчислити залишок матеріальних запасів на кінець звітного періоду і здійснити його оцінку.

№ п/п Зміст операції Кількість (шт.) Ціна в дол. Ціна в дол. Сума в дол.

1 Залишок на початок 20 10 200

2 Надійшло за документами

№1 22 11 242

№2 24 12 288

№3 26 13 338

3 Разом надійшло: 72 868

4 Витрачено на виробництво В оцінці по методу ФІФО 50 20 10 200 538

22 11 242

8 12 96

5 Залишок на кінець. В оцінці ФІФО 42 16 12 192 530

26 13 338

Задача

Дайте коротку характеристику методу рівномірного (прямолінійного) списання вартості.

Розгляньте основні дані задачі.

Для розвязання: 1.Обчислити суму амортизаційних відрахувань за кожний рік, нагромаджений знос та залишкову вартість.

2. Нарахувати амортизацію автомобіля за роки експлуатації.

3. Зробити висновки.

Інформаційне забезпечення

А) Початкова вартість автомобіля - 22000$

Б) Ліквідаційна вартість автомобіля - 2000$

В) Термін служби автомобіля - 4 р.

Розвязання

Метод рівномірного ( прямолінійного ) списання вартості є одним із найпростіших і найпоширеніших методів нарахування амортизації. Суть його полягає в тому, що амортизована вартість обєкта рівномірно списується протягом терміну його служби. Амортизація залежить тільки від тривалості служби. Сума амортизаційних відрахувань для кожного періоду ( року ) розраховують шляхом ділення амортизованої вартості, яка дорівнює початковій вартості мінус його ліквідаційна вартість, поділена на число звітних періодів експлуатації обєкта. Норма амортизації є постійною.

Розрахуємо річну суму амортизації: АВ = ( Початкова вартість - Ліквідаційна вартість ) / Термін служби = (22000 - 2000 ) / 4 = 5000$

Проведемо нарахування амортизації протягом 4 - ох років у таблиці 1.

Таблиця 1. Нарахування амортизації автомобіля методом прямолінійного списання ( $ США )

Термін експлуатації Початкова вартість Річна сума амортизації Акумульована амортизація ( нагромаджений знос ) Залишкова вартість

Дата придбання 22000 - - 22000

Кінець 1-го р. 22000 5000 5000 17000

Кінець 2-го р. 22000 5000 10000 12000

Кінець 3-го р. 22000 5000 15000 7000

Кінець 4-го р. 22000 5000 20000 2000Отже, на основі таблиці можна сказати, що протягом усіх 4-ох років амортизаційні відрахування однакові ( 5000 $ ), акумульована амортизація здійснюється рівномірно, залишкова вартість зменшується однаковими сумами до ліквідаційної ( 2000 $ )

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?