Розрахунок і вибір підігрівника низького тиску та випарникової установки - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 136
Класифікація теплообмінних апаратів. Теплова схема промислової теплоенергоцентралі з турбінами типа Т. Розрахунок підігрівників живільної води низького тиску та багатоступеневої випарної установки. Вибір оптимального варіанту багатоступеневої системи.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Курсовий проект містить 3 основних розділа: а) розрахунок підігрівачів живільної води низького тиску;По способу передачі тепла відрізняють слідуючі теплообмінні апарати: Поверхневі (рекуперативні), в яких обидва теплоносії розділені стінкою, причому тепло передається через поверховість цієї стінки. Регенеративні, в яких npoцec передачі тепла від горячього телоносія холодному розділяється в часі на два періоди та проходить при попеременному нагріванні та охолоджені насадки теnлообмінника. Змішувальні, в котрих теплообмін відбувається безпосередньо при зіткненні теплоносіїв. Основними типами поверхневих теплообмінників являються: трубчасті; В залежності від агрегатного становища теплоносіїв розрізняють апарати для теплообміну: між газами (підіrрівальникі газів газами, газові теплообмінннкі та інші);Тепловою схемою називають умовне позначення устаткування електростанції та звязків між елементами устаткування по пари та рідини (конденсату). Теплова схема дає уявлення про технологічний процес перетворення енергії і є основною розрахунковою схемою ТЕС. Пара із котлів 1 надходить в парові турбіни 2. З відбору турбін пара використовується для підогріва живільної води в підігрівальниках низького тиску (ПНТ) 5, 5", 5"" в деаераторі 6 (Д) і в підігрівальниках високого тиску (ПВТ) 9, 9". Після турбіни відпрацьована пара надходить в конденсатор 3, конденсується та конденсаційним нагнітачем 4 через ПНТ подається в деаератор.Підігрівники живільної води низького тиску належать до поверхневих теплообмінних апаратів систем регенеративного підігріву живільної води. Ці апарати зі сторони гріючього теплоносія працюють в широкому диапвзоні змін тиску та температур, що робить неменуче їх конструювання із значними відмінностями. Трубна система складається з латунних трубок U-образної форми. Каркас трубної системи має поперечні перімістечка, що направляють потоки пари з корпусі й одночасно служать, проміжними суперечками для трубок.Для визначення теплового потоку, котрий необхідно передати до теплообмінника, треба визначити температуру води на виході із теплообмінника. де твп - температура насичної пари на вході в теплообмінник, ? - недогрів живільної води до температури насичення гріючьої пари, ?С в) визначаємо переріз одного хода по воді г) швидкість води в трубах при номінальній витраті де ? - питома густина води; Число трубок теплообмінника число трубок в одному ході по воді: визначаємо переріз одного хода по воді швидкість води в трубах при номінальній витраті швидкість води в трубках при даному режимі Розрахункова температура живільної води на виході із підігрівника (теплоо6мінника): Тоді тепловий потік буде рівен: Втрати гріючьої пари складають: Температурний напір Щоб отримати витрати гріючої пари на I ступіні попередньо визначаємо температурний напір I ступіні, приймаючи витрати гріючої пари II ступіні. як вторичну пару I ступіні 34,97 т/г.Виконавши цю курсову роботу я детальніше ознайомився з конструкцією та функціональними можливостями тепломасообмінного обладнання, такого як нагрівальник живільної води низького тиску, випарна установка. Також маємо досвід в конструюванні та тепловому розрахункові підігрівальників живільної води та багатоступіневих випарних установок. Перелік посилань Термодинамические свойства воды и водяного пара: Справочник.

План
ЗМІСТ

Вихідні дані

Вступ

1. Класифікація теплообмінних апаратів

1.1 Теплова схема ТЕЦ

1.2 Підігрівники живільної води низького тиску

2. Розрахунок підігрівальників живільної води

3. Розрахунок та вибір оптимального варіанту багатоступеневої системи випарникової установки

3.1 Тепловой розрахунок багатоступеневої випарної установки

Висновки

Перелік посилань

Вихідні дані

Нагрівальники 2-й та 3-й ступіней

1. Витрати води через 2-ю та 3-ю ступіні, т/г 1000

2. Температура живільної води на вході, ?С 110

3. Температура недогріва живільної води, ?С 2,8

4. Тиск гріючої пари, МПА 0,7

5. Зовнішній діаметр трубки, м 0,016

6. Внутрішній діаметр трубки, м 0,014

Нагрівальники 4-й та 5-й ступіней

1. Витрати води через 4-у та 5-у ступіні, т/г 270

2. Температура живільної води на вході, ?С 85

3. Температура недогріва живільної води, ?С 1,6

4. Тиск гріючої пари, МПА 0,8

5. Зовнішній діаметр трубки, м 16

6. Внутрішній діаметр трубки, м 14

Випарники

1. Номінальна продуктивність однієї установки, кг/с 6

2. Загальна продуктивність багатоступеневої установки, т/г 108

3. Труби граючої секції, мм 33х2,5

4. Кількість, шт. 1763

5. Довжина, мм 1625

6. Максимальний тиск первічної та вторічної пари, МПА 1,57

7. Різниця температур насичення первічної та вторічної пари, ?С 13-20

Вывод
Виконавши цю курсову роботу я детальніше ознайомився з конструкцією та функціональними можливостями тепломасообмінного обладнання, такого як нагрівальник живільної води низького тиску, випарна установка.

Також маємо досвід в конструюванні та тепловому розрахункові підігрівальників живільної води та багатоступіневих випарних установок.

Перелік посилань

Методичні вказівки до курсового проектування по курсу «Тепломасообмінні апарати ТЕС та АЕС»/Складено О.Е. Сахно, Євтюшин О.В. Донецьк: ДОНГТУ, 1997.

Ривкин С.Л., Александров А.А. Термодинамические свойства воды и водяного пара: Справочник. - М.: Энергоатомиздат, 1984. - 80 с., ил.

Теплообменная аппаратура: Каталог-справочник. - М.: Нииинформатяж, 1969. - 156 с.

Номенклатурный каталог. Энергетическое оборудование для ТЭС и промышленной энергетики. - М.: 1984. - 256 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?