Розрахунок і вибір обладнання системи повітропостачання промислового підприємства - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 155
Розрахунок потреби в стиснутому повітрі, продуктивності компресорної станції, гідравлічного опору ділянок труб. Оцінка ефективності варіантів підбору компресорів КС. Визначення витрат за ділянками мережі, температури і вологомісткості в її точках.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Розрахунковою потребою цеху, ділянки в стиснутому повітрі є сума витрат повітря всіма працюючими споживачами (пневмоприймачами) і сумарних втрат повітря в трубопроводах, арматурі і непрацюючих пневмоприймачах: , де втрати q = ?y Vy . Сумарні втрати повітря беруться відповідно до нормативів (10-25% від витраченої кількості повітря) Ку = 0,1-0,25. Отже розрахункова потреба цехів дорівнює: Для Ливарного цеху: . При визначенні максимальних тривалих витрат по заводу в цілому використання останньої формули може призвести до неоправданого завищеного результату, оскільки вірогідність того, що одночасно всі цехи заводу будуть споживати максимальну витрату, невелика. У цьому випадку рекомендується сумарну максимальну витрату обчислювати як суму максимальної витрати цеху з найбільшим споживанням повітря і середніх витрат всіх решти цехів: .Метою даного розрахунку є вибір типу і кількості компресорів, який задовольняє потреби заводу в стиснутому повітрі. Вибір здійснюється за допомогою таблиць 1 і 2 додатку А відповідно до заданого варіанта типу компресора (поршневий). Вибір продуктивності компресорів проводиться виходячи із заданого навантаження на станцію (максимально тривалої продуктивності Vm.д). При цьому розглядаються декілька варіантів підбору компресорів з різною їх одиничною продуктивністю. Установлена продуктивність КС являє собою суму номінальних продуктивностей усіх компресорів, установлених на станції, включаючи резервні: , де - номінальна продуктивність компресора по всмоктуючому повітрю, м3/хв (паспортна);Взяти ступінчастий графік добового навантаження КС, виходячи із такого графіка сумарного споживання цехами: · ливарний - 3-змінна робота; Порівнюючи сумарні площі заштрихованих ділянок діаграм, які характеризують втрати повітря на скидання за відсутності регулювання, вибираємо більш економічний варіант, яким є варіант з двома компресорами продуктивністю V/k (а).Керуватися правилами: якщо вузлова точка відноситься до одного споживача, то для неї як розрахункові витрати беруться значення максимально тривалого споживання, якщо ж ця точка розгалуження на декілька споживачів (точки с, b, е), то витрату знаходимо підсумовуванням максимально тривалого споживання найбільш значного споживача і середніх розрахункових значень решти споживачів. 1) Обчислити значення обємних витрат повітря по ділянках: . Визначити внутрішні діаметри ділянок труб, попередньо задавшись швидкостями в них, за формулоюВеличина втрат тиску на кожній ділянці визначається за формулою Місцеві опори мережі (відведення, коліна, звуження, розширення, арматура і т.ін.) замінюються ділянками труб з еквівалентною довжиною за табл. За відсутності в таблиці потрібного діаметра береться найближче значення. З урахуванням цього сумарні втрати тиску на ділянці дорівнюють Сумарні втрати тиску на ділянці дорівнюють: Довжина ділянки с-d становить 170 метрів.Задану ділянку трубопроводу розбити на і однакових частин (і=10). Температура повітря в кінці кожної ділянки обчислюється за формулою де i - число ділянок, на які розбита довжина трубопроводу; Vi - обємна витрата стиснутого повітря, яка протікає в трубопроводі і зведена до нормальних умов, нм3/ч; Коефіцієнт тепловіддачі ?1 : , а коефіцієнт ?2 для даної задачі може братися таким, що дорівнює величині ?2=11,2 ккал/м2·ч·К. Температура стиснутого повітря на виході із компресорної станції після кінцевих повітроохолоджувачів t1 може братися такою, що дорівнює 50 ?С, а мінімальна температура навколишнього повітря в зимовий час t2 береться такою, що дорівнює мінус 35 ?С.Рисунок 8.

План
Зміст

1. Вихідні данні

2. Розрахунок потреби в стиснутому повітрі

3. Розрахунок продуктивності компресорної станції

4. Графоаналітична оцінка ефективності варіантів підбору компресорів КС

5. Визначення витрат за ділянками мережі

6. Розрахунок гідравлічного опору ділянок труб

7. Визначення температури стиснутого повітря в характерних точках мережі

8. Визначення вологомісткості в характерних точках мережі

Список літератури

1. Вихідні данні

Шифр - П-1b: · П - устаткування станції поршневими компресорами;

· 1 - варіант довжини ділянок трубопроводів (таблиця1.1);

· b - потреба цехів у стиснутому повітрі, коефіцієнт втрат повітря (витікання) Ку і коефіцієнт максимального споживання Кмах (таблиця 1.2).

Рисунок 1 - Схема міжцехової пневмомережі

Табл. 1.1 - Варіант довжини ділянок пневмомережі

Варіант Довжини ділянок, м ab bc cd be ef eg ch

1 100 50 170 40 20 100 80

Табл. 1.2 - Варіант потреби цехів в стиснутому повітрі, Ку та Кмах.

Цех Середні витрати повітря, Vi , нм3/год Коефіцієнт втрат, Ку Коефіцієнт макс. навант., Кмах b

Ливарний 2450 0,25 1,4

Механічний 2380 0,15 1,2

Складальний 750 0,15 1,3

Фарбувальний 420 0,2 1,3

2. Розрахунок потреби в стиснутому повітрі

Список литературы
1. Методичні вказівки до виконання індівідуального завдання "Розрахунок і вибір обладнання повітряної компресорної станції" з курсу "Компресорні станції" професійного напряму "Енергетика" спеціальності "Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка" [Текст]: для студ. денної форми навчання / Г.А. Бондаренко, О.М. Лавренко. - Суми: СУМДУ, 2006. - 17 с.

2. Алхазов А.Д. Воздушные поршневые компрессорные станции машиностроительных заводов. - М.: Машгаз, 1961.

3. Блейхер В. Я., Елисеев В. Н. Компрессорные станции. - М.: Машгаз, 1958.

4. Бондаренко Г.А., Жарков П.Е. Компрессорные станции и системы воздухоснабжения промышленных предприятий с винтовыми компресорами: Учебное пособие. - Сумы: изд-во СУМГУ, 2003.

5. Бондаренко Г.А. Винтовые воздушные компрессорные станции. - Сумы: изд-во СУМГУ, 2005. - 250 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?