Розрахунок і проектування механізмів авіаційних двигунів - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 107
Розрахунок та проектування редуктора турбогвинтового авіадвигуна. Визначення передаточного відношення аналітичним, енергетичним та графічним методами. Оптимізація редуктора для його подальшого використання в якості головного редуктора авіадвигуна.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
За рівнем розвитку машинобудування судять про розвиток продуктивних сил у цілому. Прогрес машинобудування у свою чергу визначається створенням нових високопродуктивних і надійних машин. Редуктор - це механізм, який складається з зубчатих або червячних коліс, який служить для передачі обертаючого моменту від двигуна до робочого (виконавчого) механізму.Редуктор виконується за схемою диференційованого планетарного механізму і призначається для забезпечення необхідних оборотів повітряного гвинта (дозвукових скоростей обтікання гвинта повітрям на його периферії). Основна силова частина редуктора з-коштує з планетарної ступіні, ступіні перебору, вала повітряного гвинта і механізму виміри крутильного моменту.Числа зубців коліс Z3 і Z6 знаходимо із співвідношення: Момент інерції = 6,0 кгм Момент інерції = 18 кгм Момент інерції = 6,0 кгмВизначення загального передаточного відношення редуктора здійснюється з використанням метода зворотного руху для диференціальної частини (колеса Z1/Z4)Числа зубців коліс Z3 і Z6 знаходимо із співвідношення: Так як і різних знаків, в редукторі виникають циркулюючі моменти потужності і тому схему 3Б8 змінюю на схему 1А8 з відношенням ;Знаходимо передаточні відношення і числа обертів коліс за допомогою графічного методу Висновок: числове значення графічного методу не відрізняється від аналітичного та енергетичного методу, таким чином вказуючи на високу точністьОптимальні параметри редуктора (схема 1А, варіант 8) визначаються із наступних умов: 1. На гвинті повинна бути забезпечена дозвукова швидкість, при прийнятих діаметра гвинта d=4.5 м., число обертів гвинта і кутова швидкість не повинні перевищувати <1051 , <110 . В редукторі повинен виконуватись заданий розподіл потужності по контурам. При виконанні цієї умови, модуль відношення крутних моментів на виходах основного і замикаючого контурів повинен дорівнювати заданій величині Вибір числа зубців коліс редуктора виконується на основі енергетичного методу розрахунку де - передаточне відношення основного контура при нерухомому замикаючому контурі ; - передаточне відношення замкнутого контура при нерухомому основному контурі для даного редуктора (схема 1А, варіант 8) маємоУ початкових даних використовуються: момент на входному валі редуктора -, радіуси ділильних кіл коліс . Сили, що діють на колеса, визначаються із умови рівноваги ланок. Із умови рівноваги сил, що діють на колесо 1, визначаємо . Із умови рівноваги сил, що діють на сателіт 2, маємо . Тоді, момент сил на водилі Mh дорівнює , а сила на колесі 4 . Далі, і умови рівноваги колеса.5 визначаємо F65 =F 45; F56 = - F65.Потужність складається із потужності, яка втрачається в зачепленні зубчатих коліс , та потужності, яка втрачається у підшипниках Для сателітних механізмів потужність в зачепленні пари зубчатих коліс дорівнює додатку момента, який передається колесом, та кутової швидкості цього колеса відносно водила. Для механізмів з нерухомими осями коліс потужність в зачепленні пари коліс дорівнює додатку момента, який передається колесом, та кутової швидкості цього колеса.Розглядається жорсткий ротор авіадвигуна, який складається з турбіни з моментом інерції , компресора з моментом інерції зубчатих коліс, приведених до вихідного вала і передаточним відношенням , та гвинта з моментом інерції .При розгоні жорсткого ротора на нього діють моменти сил опору від гвинта , компресора та момент рушійних сил від стартера . В загальному випадку моменти сил на компресорі та гвинті будуть пропорційними квадрату кутової швидкості, і дорівнюють кутовим швидкостям при досягненні номінальної швидкості обертання номінальна кутова швидкість турбіни, причому , що виконується при сталому режимі роботи.При вибігу ротора на нього діють моменти сил опору від гвинта та компресора: Зведений момент інерції ротора визначається по формулі (6), а зведений до валу турбіни момент сил має виглядПри сталому режимі руху діють рушійні сили від турбіни , компресора та гвинта . Діючі моменти приймаються постійними і дорівнюють номінальним значенням. Зведений момент інерції ротора визначається по формулі, а зведений до валу турбіни момент сил має вигляд Використовуючи рівняння руху у диференціальній формі, та враховуючи, що , маємо Висновок: виконання курсового проекту сприяло закріпленню та поглибленню теоретичних знань з курсу "Теорія механізмів і машин" шляхом вирішення задачі кінематичного, силового та енергетичного розрахунків, динаміки, оптимізації механізмів авіаційного двигуна та синтезу його елементів.

План
Зміст

Вступ

1. Опис роботи механізмів авіадвигуна і вимог до них

2. Початкові дані для розрахунку

3. Визначення передаточного відношення та частот обертання зубчастих коліс редуктора

3.1 Визначення передаточних відношень головного редуктора методом Віліса

3.2 Визначення передаточного відношення головного редуктора енергетичним методом

3.2 Визначення передаточного відношення і частот обертання коліс редуктора

4. Оптимізація параметрів редуктора

5. Силовий розрахунок редуктора

6. Визначення механічного к. к. д. редуктора

7. Розрахунок розгону ротора турбогвинтового двигуна

7.1 Рішення задачі розгону ротора

7.2 Рішення задачі вибігу ротора

7.3 Рішення задачі сталого руху ротора

8. Розрахунок геометричних параметрів та якісних показників зачеплення циліндричних евольвент них зубчатих коліс

Список використання джерел

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?