Розрахунки ТБ при експлуатації свердловини та її вплив на екологію - Реферат

бесплатно 0
4.5 123
Охорона навколишнього середовища в період експлуатації свердловин. Заходи по захисту і контроль за станом питних водоносних горизонтів. Розрахунок виносного зосередженого заземлення в одношаровому ґрунті методом коефіцієнтів використання електродів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Заходи по охороні навколишнього середовища і питних вод в період буріння, облаштування родовища і подальшої експлуатації в наш час набувають надзвичайно важливого значення, і мають бути передбачені проектом пробної експлуатації. Основні з цих заходів можна сформулювати таким чинам: 1) раціональне використання і захист від забруднення і знищення родючих земель і лісу; Родючий шар ґрунту з території площадки необхідно зняти і зберігати в обваловці на відповідну висоту, яка б попереджала попадання навколишніх паводкових вод на територію бурової, в очисні споруди і винос забруднених продуктів за межі площадки.Зазвичай в цих випадках використовується устаткування для гідравлічного розриву пласта або піскоструминної перфорації. Для оброблення пласта кислотою застосовують комплекс обладнання в склад якого входять: арматура для гирла свердловини, насосний агрегат для нагнітання кислоти в свердловину типу ЦА - 320М, кислотовоз АНЦ 160 ?50К, автоцистерни 10-АП, причеп-цистерни ПЦ-6К для перевезення кислоти і хім. реагентів, маніфольд для з?єднання автоцистерни приймальним пристроєм насосного агрегату із гирловою арматурою. При солянокислотній обробці свердловин виникають небезпеки, повязані з використанням соляної кислоти і обладнання, яке працює під тиском. Крім небезпеки, яка повязана з використанням обладнання, яке знаходиться під високим тиском, також виникає пожежна небезпека, так як кислота при взаємодії з іншими речовинами (з паливними матеріалами, металами та інше) вступає в хімічну реакцію. В технологічному процесі використовують шкідливі речовини, серед яких метанол, конденсат, поверхнево-активні речовини, інгібітори корозії, а в приладах - ртуть.Вони включають: міри по недопущенню відкритих викидів за рахунок створення відповідного протитиску на високонапірні пласти з допомогою розчинів і при врахуванні таких вимог: обдаднання гирла свердловин необхідним противикидним обладнанням і пристроями; при випробуванні пластів і освоєнні свердловин використовувати нетоксичні розчини, передбачити злив рідини, яку видає свердловина, в спеціальні металічні ємності; Для відновлення природного ландшафту після закінчення кожної свердловини або куща свердловин необхідно вжити цілий комплекс заходів. Придатний промивальний розчин, залишки дизельного палива, мастильних матеріалів вивозяться для використання їх на інших свердловинах.В період видобутку нафти і конденсату необхідне передбачити такі заходи:-герметизацію технологічного процесу збору, підготовки і транспортування найти; Для захисту ґрунту від вітрової і водної ерозії необхідно: після прокладки трубопроводів передбачити планування і трамбування ґрунту, кріплення берегових відносів, рекультивацію поверхні ґрунту, посіву трав.Однією із найважливіша проблем розробки будь-якого родовища є збереження від забруднення питних джерел і питних водоносних горизонтів. Збереження стратегічного питного горизонту Серпухівського ярусу від забруднення є першочерговим завданням, тим більш, ще водопостачання бурових може здійснюватись від водяних свердловин з цих горизонтів. В період розбурювання родовища і подальшій його експлуатації НГВУ повинно організувати санітарні зони охорони водяних джерел, колодязів, водяних свердловин, здійснювати систематичний нагляд за станом водопунктів господарського призначення і відповідне реагування у випадках виявлення забурянення цих обєктів. На підставі даних спостережень складаються санітарно-гігієнічні карти району, які будуються на ландшафтній або гідрологічній основі і виконують роль наочної ілюстраційної карти стану водяних джерел по сезонах року.Тому згідно до вимог ГОСТ 17.5.3.06 - 85 „Рекомендації по знятті родючого шару ґрунту при проведенні гірничих, геологорозвідувальних, будівельних і інших робіт здійснюється зняття родючого ґрунту. Під час роботи агрегатів заборонясться ремонтувати їх або кріпити обвязку устя свердловини i трубопроводів. Перед відєднанням трубопроводів від устьової арматури, слід закрити крани на ній i знизити тиск в трубопроводах до атмосферного. Агрегати для ГПП встановлюють на відстані не менш 10 м від устя так, щоб відстань між ними було не менш 1 м, а кабіни були звернені від устя. Під час монтажу напірних трубопроводів і обвязки устя свердловини на гирлових арматурах або нагнітальних лініях установлюють зворотні клапани, а на насосах - запобіжні пристрої (таровані мембрани) і манометри.Під час проведення солянокислотної обробки пласта обовязково потрібно використовувати слідуючи захисні пристрої: · при проведенні кислотної обробки свердловин для обвязки насосного агрегату з гирловою арматурою використовують труби, які розраховані на високий тиск; · в якості запірних пристроїв використовують крани з циліндричною пробкою. їх встановлюють пробкою до гори; · гирло свердловини обладнується стандартною арматурою, робочий тиск якої повинен відповідати максимальному тиску, очікуваному на гирлі свердловини. · на нагнітальній лінії розміщують зворотній клапан, а на насосах - запобіжний пристрій (тареровані мембрани) та п

План
План

Вступ

1. Екологія процесів розробки родовищ та негативний вплив на навколишнє середовище

1.1 Технологічні заходи по попередженню забруднення навколишнього середовища

1.2 Охорона навколишнього середовища в період експлуатації свердловин

1.3 Заходи по захисту і контроль за станом питних водоносних горизонтів

2. Організаційні заходи з техніки безпеки

3. Технічні заходи з безпеки

4. Інженерні розрахунки з техніки безпеки

5. Розрахунок запобіжного клапана

5.1 Розрахунок виносного зосередженого заземлення в однослойному грунті методом коефіцієнтів використання електродів

Висновок

Література

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?