Розрахунки допусків і посадок - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 55
Використання галузевих стандартів. Види і система сертифікації. Суть і принцип комплексної стандартизації. Основні поняття про доступи і посадки. Розрахунок та вибір посадок гладких циліндричних з"єднань з зазором. Вибір посадок підшипників кочення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
На сучасному етапі розвитку науки і техніки стандартизація глибоко проникла у всі форми життя як на виробництві так і в побуті. Але стандартизація охоплює настільки широке коло питань і областей діяльності, що дати коротке визначення для неї неможливо. Разом з розвитком виробництва розвивалась стандартизація, що сприяла, в свою чергу, більш швидкому росту виробничих сил. В Росії стандартизація вперше була введена в кораблебудуванні, де з 1701 року указами Петра І і сенату були визначені зразки галер, брандерів, якорів, предметів корабельного спорядження і озброєння. Міжнародною організацією по стандартизації (ІСО ) прийнято наступне визначення: “Стандартизація встановлення і використання правил з метою впорядкування діяльності в певній області на користь і за участю всіх зацікавлених сторін і зокрема, для досягнення загальної оптимальної економії при дотриманні умов експлуатації (використання ) і вимог безпеки.), а також інші підприємства та організації (незалежно від їх відомчої належності ), які відносяться до номенклатури, закріпленої за певним міністерством. Стандарт затверджують відповідні організації: ГОСТ - Держстандарт СРСР; ОСТ - міністерство (відомство ), яке являється ведучим в виробництві даного виду продукції; РСТ - ради міністрів союзних республік або їх держплани; СТП - керівництво підприємств. Державні стандарти встановлюють вимоги переважно масового і крім того, введене поняття “адекватного ступеня вірогідності”, тобто визначається, що при будь - якому методі забезпечення якості продукції може мати місце ймовірності, невідповідності деякої кількості продукції вимогам стандарту. Уся робота із сертифікації відбувається в рамках системи сертифікації, тобто системи, яка має свої власні правила процедури і порадник для проведення сертифікації відповідності, які можуть створюватися на трьох рівнях: національному, регіональному і міжнародному. Знак відповідності (сертифікації ) - охороняється законом і використовується відповідно до прийнятих правил системи сертифікації, вказує на те, що дана продукція, технологічний процес чи послуга відповідають стандартам чи іншій нормативно - технічній документації.Перевірити правильність вибору посадки: а) найменша товщина шару мастила визначається за формулою: hmin = = = б) умова hmin ? k (RZD RZD ) виконується, бо 9,3 > 6,4 Даємо характеристику зєднання: зєднання являє собою вал - внутрішнє кільце підшипника; зовнішнє кільце підшипника - корпус. По таблиці знаходимо, що допустимому значенню інтенсивності радіального навантаження PR = 420 КН/м - відповідає для d = 17 мм., поле допуску k6, тобто ? 17 k6 - для вала, а так як внутрішнє кільце в зєднанні йде як отвір, то поле допуску позначається L6 , тобто для внутрішнього кільця ? 17 L6. Відповідно для отвору в корпусі поле допуску позначається як ? 40 Н7, а так як зовнішнє кільце підшипника в зєднанні йде як вал, то поле допуску позначається ? 40 l6. Відхилення розмірів вала визначаємо по таблицях для гладких циліндричних зєднань: для ? 17 k6, es = 0,012 мм; ei = 0,001 мм.

План
Зміст

Вступ

1. Теоретична частина.

1.1. Суть і принцип комплексної стандартизації

2. Практична частина.

2.1 Основні поняття про допуски і посадки

2.2 Розрахунок посадок гладких циліндричних зєднань з зазором

2.3 Розрахунок посадок гладких циліндричних зєднань з натягом

2.4 Розрахунок посадок для кілець підшипників кочення

2.5 Розвязок прямої задачі розрахунку розмірного ланцюга

2.6 Визначення допусків і посадок шліцьових зєднань

2.7 Розрахунок різьбових зєднань

2.8 Розрахунок калібрів для циліндричного зєднання

Список літератури

Список литературы
Авсиевич Е. А., Санишков В. И. Государственный надзор за стандартами и средствами измерений: Учебное пособие. - М.: Изд - во стандартов, 1987. - 264 с.

Зенкин А. С., Петко И. В. Допуски и посадки в машиностроении: Справочник. - К.: Изд - во “Техника ”, 1990. - 320 с.

Купряков Е. М. Стандартизация и качество промышленной продукции: Учебное пособие. - М.: Изд - во “Высшая школа ”1985. - 285с.

Серый И. С. Взаимозаменяемость, стандартизация и техническое измерение: Учебное пособие. - М.: Изд - во “Колос ”, 1981. - 351 с.

Сірий І. С., Колісник В. С. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання: Навчальний посібник. - К.: Вид - во “Урожай ”1995. - 264 с.

Таныгин В. А. Основы стандартизации и управление качеством продукции: Учебное пособие. - М.: Изд - во стандартов, 1989. - 208 с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?