Розподіл витрат водогосподарського комплексу між водокористувачами - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 127
Розподіл основних капіталовкладень за умови однакової рентабельності, однакового коефіцієнта зниження розрахункових витрат, рівності коефіцієнтів порівняльної економічної ефективності. Компенсація збитку при створенні водогосподарського комплексу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Затрати на будівництво і експлуатацію загальних споруд, а також на компенсацію збитку навколишньому середовищу називають загальними, або комплексними затратами ВГК. При будівництві ВГК його учасники повинні в тій чи іншій мірі компенсувати затрати. Більш широко використовується метод розподілу затрат між учасниками ВГК відповідно економічному ефекту, який отримується ними. Економічний ефект водогосподарського будівництва залежить від капіталовкладень в гідровузол і супутні споруди, тому розподілу підлягають повні затрати ВГК ЗК, тобто, капіталовкладення КК і щорічні витрати ИК. Затрати ВГК розподіляють за умови однакової ефективності всіх учасників, згідно якої, для всіх учасників приймають однаковий, або коефіцієнт рентабельності капіталовкладень ЭК, або коефіцієнт порівняльної економічної ефективності капіталовкладень ЕК, або коефіцієнт зниження розрахункових затрат a, які відносяться до даного учасника комплексу.Умова рівності коефіцієнтів загальної економічної ефективності кожного учасника ВГК коефіцієнту загальної його економічної ефективності Коефіцієнт Эі можна визначити так Эі = (Ці - ИКІ) / ККІ = (Ці - И0і - Иі) / (К0і Кі) , де Ці - вартість продукції і-ого учасника; К0і, И0і - капіталовкладення і щорічні витрати в загальні споруди, що відносяться на і-ого учасника.При використанні показників порівняльної економічної ефективності необхідно враховувати фактор часу, що особливо важливо для водогосподарських обєктів, які мають довгі терміни будівництва і освоєння. Розглянемо розподіл капіталовкладень у ВГК з використанням для всіх його учасників однакового коефіцієнта зниження розрахункових затрат порівняно з альтернативним варіантом. розрахункові затрати у всі альтернативні обєкти і споруди. Приймемо однаковий для всіх учасників комплексу коефіцієнт зниження розрахункових затрат, аі = a . При `К0і > 0 і-ий учасник приймає на себе всі капіталовкладення в галузеві і супутні споруди і частину капіталовкладень у загальні споруди гідровузла.При розподілі затрат за цим методом, коефіцієнти економічної ефективності кожного учасника ВГК Еі прирівнюються до коефіцієнта порівняльної економічної ефективності комплексу в цілому, тобто Еі = ЕВГК . Коефіцієнт порівняльної економічної ефективності кожного учасника комплексуВимоги окремих водокористувачів мають, як правило, протиріччя. Наприклад, використання води із водосховища для зрошення земель і водопостачання населення і промисловості може створити небажані умови для _енергетики і водного транспорту. Ці обставини повинні враховуватись при обгрунтуванні оптимальних параметрів і режимів роботи гідровузла. Принципова відмінність диференційного методу розподілу затрат від попередніх полягає в розподілі затрат між окремими учасниками, які можуть мати різну економічну ефективність.При цьому в зону затоплення попадають різноманітні споруди і земельні угіддя. Обєкти, які попадають в зону затоплення поділяють на такі категорії. Питання про переніс населених пунктів і промислових обєктів вирішують на основі існуючих нормативів. Для цього здійснюється врахування і оцінка всіх споруд, які попадають в зону затоплення, а іноді й підтоплення. Порядок переміщення обєктів другої категорії аналогічний, тільки інженерний захист передбачається в обмежених випадках.

План
План

1. Загальні положення

2. Розподіл капіталовкладень ВГК за умови однакової рентабельності

3. Розподіл капіталовкладень за умови однакового коефіцієнта зниження розрахункових затрат

4. Розподіл затрат за умови рівності коефіцієнтів порівняльної економічної ефективності

5. Диференційний розподіл капіталовкладень

6. Компенсація збитку при створенні водогосподарського комплексу

РОЗПОДІЛ ВИТРАТ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ МІЖ ВОДОКОРИСТУВАЧАМИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Список литературы
1. Комплексное использование и охрана водных ресурсов / Под.ред. О.Л.Юшманова/ -М.: Агропромиздат, 1985.

2.Зарубаев Н.В. Комплексное использование водных ресурсов. - Л.Стройиздат, 1976.

3.Грищенко Ю.М. Комплексне використання та охорона водних ресурсів. Рівне, 1997.

4.Гидроэнергетика и комплексное использование водных ресурсов/ Под. ред. Непорожнего П.С./ -М.: Энергоиздат, 1982.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?