Розподіл товарів в маркетингу - Лекция

бесплатно 0
4.5 55
Канали розподілу товарів. Форми організації оптової торгівлі. Форми підприємств роздрібної торгівлі. Рішення в системі збутової логістики. Порівняльний аналіз характеристик оптових посередників різних типів. Класифікація підприємств роздрібної торгівлі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Розмір ринку визначається числом потенційних покупців. Якщо малий - можна обійтися без посередників. Товари, що не підлягають збереженню, потребують як можна більш короткого каналу. Важкі і громіздкі , що мають високі транспортні витрати, товари високої технічної складності, що потребують сервісу - потребують також короткого каналу. Малі фірми охоче звертаються посередників, тому що звертання до посередників повязано з витратами, пропорційними масштабу діяльності, оскільки винагороду посередники одержують у формі комісійних, пропорційних обсягам продажів.Вони встановлюють контакти з споживачами, займаються рекламною діяльністю, збиранням замовлень, організацією транзитної поставки товарів зі складу підприємства чи його збутової філії. > Незалежні оптові посередники придбають товари у власність і згодом реалізують їх самостійно споживачу. Незалежні оптові посередники поділяються на дві групи: Оптовики з повним циклом обслуговування (дистрибютори, торговці оптом); Консигнація - умова продажу товарів через консигнаційні склади посередників, коли право власності на товар, що надійшов на склад посередника, залишається за постачальника до моменту товару споживачеві. Комісіонери одержують продукцію від виготовлювачів на принципах консигнації, що складає в дорученні однієї сторони (консигнанта) другій стороні (консигнатору) продати товари зі складу від свого імені, але на рахунок консигнанта, тобто власника продукції.Це може бути канал прямого маркетингу, коли збутова діяльність здійснює безпосередньо виробник через свої збутові підрозділи. Але більшість виробників використовує непрямі канали розподілу, залучаючи торговельних посередників різних типів. Поряд з традиційними каналами збуту використовуються вертикальні маркетингові системи як засіб контролю збутової діяльності .Використовуються також горизонтальні і багатоканальні маркетингові системи.

Вывод
Кожний виробник має сформувати ефективний канал розподілу своєї продукції. Це може бути канал прямого маркетингу, коли збутова діяльність здійснює безпосередньо виробник через свої збутові підрозділи. Але більшість виробників використовує непрямі канали розподілу, залучаючи торговельних посередників різних типів.

Канали розподілу можуть бути різної довжини, тобто мати один, два і більше рівнів посередників.

Поряд з традиційними каналами збуту використовуються вертикальні маркетингові системи як засіб контролю збутової діяльності .Використовуються також горизонтальні і багатоканальні маркетингові системи.

Оптові посередники діляться на дві великі групи - незалежні і залежні посередники. Кожна група має свої особливості , переваги і використовується в залежності від умов ринку.

Роздрібні посередники - це ділери, магазини роздрібної торгівлі, організації позамагазинної торгівлі.

Важливі функції виконує збутова логістика як система , за допомогою якої процес фізичного переміщення товарів вдається організувати найбільш оптимально.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?