Розкриття суті видів та форм цивільно-правової відповідальності - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 119
Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності. Субсидіарна, дольова, солідарна відповідальність. Договірна, не договірна цивільно-правовова відповідальність. Відповідальність за невиконання грошового зобов’язання, штрафа, пенія.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Середньостатистична особа у буденному житті щодня вступає в цивільно-правові відносини, тому актуальність теми не викликає сумніву, оскільки на даний час немає комплексної роботи, в якій проводиться дослідження проблеми форм і видів цивільно-правової відповідальності, до того ж існують проблеми визначення неустойки та її особливостей у різних галузях права . Питання цивільно-правової відповідальності завжди викликали інтерес науковців. Вони досліджували як сутність цивільно-правової відповідальності, так і її функції, види, підстави, умови та розмір. По-перше, цивільно-правова відповідальність - це не просто санкція за правопорушення, а лише така санкція, яка тягне для правопорушника відповідні негативні наслідки у вигляді позбавлення його субєктивних цивільних прав або покладення на нього нових чи додаткових цивільно-правових обовязків. По - друге, цивільно-правовій відповідальності притаманні певні особливі риси, які надають можливість відокремлювати її з - поміж інших видів юридичної відповідальності (майновий характер цивільно-правової відповідальності, здійснення її в межах правовідношення між потерпілою особою та правопорушником, її спрямованість на поновлення або компенсацію порушеного права потерпілої особи та відповідність розміру відповідальності розміру завданої шкоди чи збитків) [44,c.81].Юридична відповідальність - це застосування до особи, яка здійснила правопорушення, передбачених законом заходів примусу. Ліпінський Д.А. вважає, що юридична відповідальність - «юридичний обовязок дотримання і виконання вимог, передбачених нормою права, який реалізовується в правомірній поведінці субєктів, яка схвалюється або заохочується державою, а в разі її порушення - обовязок правопорушника зазнати засудження, обмеження прав матеріального або особистого характеру і їх реалізації».[41, c. На базі названих ознак можна дати наступне визначення юридичної відповідальності: Юридична відповідальність - це застосування до правопорушника за рішенням компетентного органу заходів державного примусу, в результаті яких громадянин або інша особа зазнає негативних наслідків особистого або майнового характеру. У цьому аспекті відповідальність не звязується з правопорушенням, а розуміється як відповідальність за доручену справу, за виконання поставленого завдання. Розкриваючи вміст юридичної відповідальності, необхідно відзначити наступні ознаки: · юридична відповідальність складається з двох аспектів: норм матеріального і норм процесуального права, причому процесуальне право лише регулює порядок і умови накладання, застосування юридичної відповідальності за правопорушення;Іоффе, який вказав: «Цивільно-правова відповідальність є санкція за правопорушення, яке викликає для порушника негативні наслідки у вигляді позбавлення субєктивних цивільних прав або покладання нових або додаткових цивільно-правових обовязків»[32, с.110]. Барінова пише: «Цивільно-правова відповідальність - передбачений законом або договором і забезпечений силою державного примусу обовязок сторін цивільно-правових відносин зазнати майнового стягнення за допущені ними правопорушення в цілях відновлення або компенсації порушеного права потерпілого і яке виражається в покладанні на правопорушника додаткових обовязків або позбавленні його субєктивних прав» [4, с.65]. Лукянцев, яке, на думку автора, є найчиткішим, найповнішим та таким, що розкриває сутність цього явища : «Цивільно-правова відповідальність - це наслідок здійснення фізичною або юридичною особою цивільного правопорушення, який полягає у виникненні у кредитора (потерпілого від цього правопорушення, тобто особи, якій була завдана шкода) вимоги до правопорушника на предмет застосування до останнього заходів, передбачених законом або договором, які мають на меті відновлення втраченого кредитором (потерпілим) цивільного блага або здобуття ним компенсації за втрату цього блага, полягають в добровільному задоволенні цих вимог, або покладанні на правопорушника під непрямою або прямою дією державного примусу нових або додаткових цивільних обовязків і (або) в применшенні субєктивних цивільних прав правопорушника, у тому числі в передачі потерпілому майна правопорушника [43, с.53]. Цивільно - правовова відповідальність, як правило, характеризується заходами майнової дії на субєктів цивільно-правових відносин або відносин, прирівняних законом в питанні відповідальності до цивільно-правових. Цивільно - правовова відповідальність окрім правовідновлювального (компенсаційного) і карального елементів має також виховний елемент, нормалізуючи цивільний зворот прикладами негативних наслідків деліктів для правопорушника, додаючи упевненості субєктам, які правомірно діють, в захисті їх прав від можливих несприятливих наслідків.Субсидіарна відповідальність - це додаткова відповідальність, коли разом з боржником, в якого недостатньо засобів, на які може бути обернене стягнення, відповідальність несуть інші особи. Так, кредитор не має права предявити вимогу про стягнення грошового боргу до субсидіарного боржника після ві

План
ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності

1.1 Поняття юридичної відповідальності

1.2 Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності

РОЗДІЛ 2 Види цивільно-правової відповідальності

2.1 Субсидіарна, дольова, солідарна відповідальність

2.2 Договірна, не договірна цивільно-правовова відповідальність

РОЗДІЛ 3 Форми цивільної відповідальності

3.1 Неустойка як форма цивільно-правової відповідальності

3.2 Збитки

3.3 Відповідальність за невиконання грошового зобовязання

3.4 Співвідношення неустойки (штрафа, пені) у цивільному праві та інших галузях права

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?