Розірвання трудового договору з ініціативи працівника - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 101
Поняття трудового договору та його характеристика в сучасний період. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника без поважних причин. Підстави припинення, оформлення звільнення та проведення розрахунку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В Україні сьогодні триває процес здійснення соціально-економічних реформ, який характеризується трансформацією відносин власності і, відповідно, трудових відносин. Потрібно сказати, що цей процес супроводжується таким негативним явищем як безробіття, котре стало наслідком масового вивільнення працівників. Адже вона з метою уникнення соціальної напруженості здійснює цілеспрямований вплив на відносини між працедавцем, працівником та іншими субєктами трудових відносин. Мета написання даної курсової роботи - розглянути загальні підстави припинення трудового договору та проаналізувати більш детально саме розірвання трудового договору з ініціативи працівника.Перед тим як почати розглядати підстави розірвання трудового договору вважаю за необхідне розкрити саме поняття “трудовий договір” та охарактеризувати розвиток його негативних напрямків на даному етапі становлення ринкових відносин. У науці трудового права трудовий договір розглядається як юридичний факт, що виступає основою виникнення, зміни і припинення трудових правовідносин; як елемент трудового правовідношення, що розкриває свій зміст у взаємних субєктивних правах і обовязках його сторін; як правовий інститут в системі трудового права. 21 КЗПП, - це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом, або фізичною особою, за якою працівник зобовязується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник або уповноважений ним орган чи фізична особа зобовязується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. Трудова діяльність, яка протікає в рамках трудового договору, характеризується наступними правовими ознаками: - праця юридично несамостійна, а така, що протікає в рамках певного підприємства, установи, організації (юридичної особи) або в окремого громадянина (фізичної особи); трудовий договір, як правило, укладається на невизначений час і лише у випадках, встановлених у законі, - на певний термін;Термін припинення трудового договору є найбільш широким за обємом і охоплює всі випадки закінчення дії трудового договору, в тому числі за угодою сторін, внаслідок вибуття зі складу підприємства в звязку зі смертю та ін. Розірвання трудового договору торкається лише випадків, коли трудовий договір припиняється з ініціативи будь-якої з його сторін. Проте термін "звільнення" застосовується також до всіх випадків припинення трудового договору. Підставами припинення трудового договору є такі обставини, які визначаються законом як юридичні факти для припинення трудового договору. За першим критерієм розрізняється припинення трудового договору в звязку з певними подіями (закінчення строку договору, смерть працівника), а за другим - у звязку з певними юридичними діями: - взаємне волевиявлення сторін;Розірванню трудового договору з ініціативи працівника, коли трудовий договір укладено на невизначений строк повинне передувати письмове попередження власника або уповноваженого ним органу, що здійснюється працівником за два тижні про намір звільнитися з роботи. Двотижневий строк попередження встановлюється для власника і уповноваженого ним органу, з тим щоб вони могли підшукати на робоче місце чи посаду, що звільнюється, іншого працівника. Тому цей обовязок не може перекладатись на працівника шляхом вимоги знайти для себе заміну на робоче місце, що звільняється.[8] У заяві, якою працівник попереджує власника або уповноважений ним орган про намір припинити трудові відносини, зазначення причин такого звільнення є не обовязковим. Тому власник або уповноважений ним орган не мають права відмовити у прийнятті заяви за мотивами відсутності в ній вказівки про причини звільнення і вимагати від працівника, щоб він ці причини зазначив.Чинним законодавством про працю встановлено примірний перелік випадків, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовження подальшої роботи (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання в даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сімї відповідно до медичного висновку або інвалідом І групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом або з інших поважних причин). Пленум вважає, що “сама по собі згода власника або уповноваженого ним органу задовольнити прохання працівника на звільнення до закінчення строку попередження не означає, що трудовий договір припинено за п. Ставити підставу припинення трудового договору в залежність від того, чи обумовив цю підставу працівник при подачі заяви про звільнення, про існування якої більшість працюючих навіть не знають, навряд чи є правильним. Коли працівник за відсутності поважних причин просит

План
Зміст

Вступ

1. Поняття трудового договору та його характеристика в сучасний період

2. Підстави припинення трудового договору

3. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника

3.1 Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника без поважних причин

3.2 Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника з поважних причин

3.3 Розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника

4. Оформлення звільнення і проведення розрахунку

Висновок

Список літератури

Додаток

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?