Робота з таймером - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 32
Розробка програми на мові програмування С в середовищі Borland C Builder, яка надає можливість відкривати певну програму в певний час або через певний час. Проектування блок-схеми та інтерфейсу користувача. Підключення бібліотек, опис змінних.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Time - час) - прилад виробничо-технічного, військового або побутового призначення, в заданий момент часу видає певний сигнал, або включає - вимикає яке або обладнання через свій пристрій комутації електроланцюга. Здебільшого під таймерами маються на увазі пристрої, що відмірюють заданий інтервал часу з моменту запуску (вручну або електричним імпульсом) з секундоміром зворотного відліку, разом з тим, існують таймери, момент спрацювання яких задається установкою необхідного часу доби (так звані таймери реального часу), в цьому випадку таймер має у своєму складі годинник або пристрій. У програмуванні, таймером є обєкт, збудливий подія після закінчення заданого проміжку часу. Зазвичай, даний тип таймерів підтримується операційною системою, причому часто підтримка таймерів існує на рівні апаратури. За цим параметром таймери ділять на: - малоточні (помилка вимірювання може досягати 0,1 с) ;Для вирішення даної задачі застосовується програма Borland C Builder 6, оскільки вона завоювала достатньо міцні позиції серед професійних та початкових програмістів. Для того, щоб розвязати задачу в цілому, потрібно вирішити наступні підзадачі: - створення інтерфейсу користувача ; можливість запускати та відключати таймер ;Коли викликається обробник події ONTIMER, відбувається скидання таймера і відлік проміжку часу, визначеного властивістю Interval, починається знову. Щоб отримати поточний час в средовищі Borland C Builder є функція Time (); для отримання - поточної дати - Date (). Цей тип являє собою число з плаваючою точкою, ціла частина якого містить число днів, відлічених від 0 годин 30 грудня 1899 року, а дробова частина дорівнює частині 24-годинного дня, відлічених від полудня (12 годин). Функція DATETOSTR () виводить у рядок дату, TIMETOSTR () - час, а DATETIMETOSTR () - дату і час, причому форма представлення даних визначається установкою глобальних змінних (залежить від налаштувань Вашої операційної системи). Поточний час перетворюється функцією Time () у рядок і привласнили її властивості Caption панелі.Зображення блок-схеми зображено на рисунку 3.1. Після запуску програми спочатку необхідно визначити, що саме буде робити користувач - чи використовувати будильник, чи використовувати таймер для запуску програм нової задачі.Інтерфейс користувача - сукупність засобів для обробки та відображення інформації, максимально пристосованих для зручності користувача; у графічних системах реалізовується багатовіконним режимом, змінами кольору, розміру, видимості (прозорість, напівпрозорість, невидимість) вікон, їх розташуванням, сортуванням елементів вікон, гнучкими налаштовуваннями як самих вікон, так і окремих їх елементів (файли , папки, ярлики, шрифти тощо), доступністю багатокористувацьких налаштувань. Існують такі види інтрерфейсів: - інтерфейс командного рядка (англ. command-line interface, CLI) - різновид текстового інтерфейсу користувача і компютера , в якому інструкції компютера даються тільки шляхом введення з клавіатури текстових рядків (команд). GUI, Graphical user interface) - інтерфейс між компютером і його користувачем, що використовує піктограми, меню, і вказівний засіб для вибору функцій та виконання команд. При цьому, на відміну від інтерфейса командного рядка , користувач має довільний доступ (за допомогою клавіатури або пристрою координатного введення типу «миша» ) до всіх видимих екранних обєктів. SILK-інтерфейс (Speech - промова, Image - образ, Language - мова, Knowlege - знання) - найбільш наближений до звичайного людського спілкування, оскільки під час його використання відбувається звичайна “розмова” людини та компютера;При написанні програми було підключено 3 бібліотеки: Visual Component Library, VCL (бібліотека візуальних компонентів) - обєктно-орієнтована бібліотека для розробки програмного забезпечення , розроблена компанією «Borland» для підтримки принципів візуального програмування. VCL входить в комплект постачання «Delphi» , «C Builder» і «Borland Developer Studio» і є, по суті, частиною середовища розробки, хоча розробка застосунків в цих середовищах можлива і без використання VCL. для роботи з часом потрібно підключити бібліотеку sys/timeb.h. ftime визначає поточний час і заповнює поля структури типу timeb, також зберігає поточний час в цій структурі. time - це поле містить час у секундах 00:00:00 1 січня 1970 по грінвічським меридіану;Змінна - це іменована деяким чином область памяті в якій зберігається дані певного типу, змінного імя та значення. Перед виконанням змінна повинна бути оголошеною. double a,b,n; //змінні a,b,n - числа з плаваючою комою Для оголошення змінних використовуються такі типи даних: Int - цілі числа; Float - числа з плаваючою комою; В даній курсовій роботі було використано такі змінні: IHOURS - типу int, для, відображення теперішньої години;Функція - в програмуванні - це пойменована частина програми, яка може викликатися з інших частин програми стільки разів, скільки необхідно. Функція, на відміну від процедури, обовязково повертає значення. З точки зору теорії сис

План
ЗМІСТ

Вступ

1. Аналіз задачі

2. Визначення шляхів і методів розвязання задачі

3. Розробка блок-схеми програми

4. Розробка інтерфейсу користувача

5. Розробка програми

5.1 Підключення бібліотек

5.2 Опис змінних

5.3 Опис функцій

5.4 Розробка схеми взаємодії модулів

Висновки

Література

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?