Робота з пакетом MathCAD 2000 Pro - Лабораторная работа

бесплатно 0
4.5 47
Застосовування графічних методів розв’язку рівнянь та нерівностей. Проведення інтегрування та диференціюванні за допомогою засобів MathCAD. Змінення вигляду графіків у програмі. Освоєння методів аналітичних обрахунків та графічного відображення даних.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
у ході створення «програми», її поточне корегування та відлагодження; користувач, вводячи новий вираз, може не тільки одразу отримати його значення при певних значеннях змінних, але й побудувати графік чи поверхню, що може одразу допомогти знайти помилки при створенні самої фізичної моделі; Система MATHCAD «наділена» можливостями анімації, що дозволяє реалізувати створені моделі не тільки у статичній картинці (числа, таблиці, графіки), але й у динаміці (анімаційні кліпи, наприклад, для спостереження за рухом тіла та ін.); Для введення підінтегральної функції в наведеному прикладі вимагається вчинити наступні дії: встановивши курсор миші в стороні від місця введення, вивести панель набору арифметичних операторів; підвести курсор миші під шаблон введення функції і натиснути ліву клавішу для фіксації початку введення; активізувати (мишею) кнопку зі знаком квадратного кореня на палітрі математичних символів; провести введення виразу під знаком квадратного кореня (при цьому можливо редагування даних за допомогою стандартних операцій редагування). Наприклад, x= y означає або привласнення змінної х значення раніше певної змінної у, або просто факт логічної рівності значення х значенню у. Тому в системах MATHCAD довгий час знак = використовувався тільки як знак висновку результатів обчислень, а для привласнення змінним значень застосовується знак :=.1.Будуємо графіки : а)для цього на панелі “Графики” нажимаємо дану конопку. б)отримаємо вікно,де пишемо біля нижньої осі х,а відповідно біля лівої нашу функцію. 2.Знаходимо графічним способом корені рівняння. З даного графіка можемо найти корені рівняння. 3.Знайти графічним способом розвязки нерівностей. При цьому будемо використовувати панель “Вычисление”,а саме: 5.Знаходимо інтеграли.Виконуючи дану лабораторну роботу було виконано наступні завдання: 1. Освоїв інтегрування та диференціювання за допомогою засобів MATHCAD. Навчився застосовувати графічні методи розвязку рівнянь та нерівностей.

План
Зміст

1.Мета роботи

2. Завдання

3. Теоретична частина

4. Практична (розрахункова) частина

5. Висновки за результатами виконання роботи

6. Бібліографічний список

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?