Робота з пакетом Grapher 2.0 for Windows - Лабораторная работа

бесплатно 0
4.5 54
Опис програми Grapher, призначеної для математичної і графічної обробки даних, що описуються одновимірною функцією. Процес побудови графіка. Запис файлу даних мовою програмування Pascal. Моделювання вигляду апроксимаційних кривих та дискретних точок.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Виробити навички обробки експериментальних даних різними методами апроксимації, використання отриманого графічного представлення результатів обчислень в оформленні майбутніх наукових робіт.На мові програмування Pascal підготувати файл даних у вигляді двох колонок даних розділених пробілом для заданої функціональної залежності. Користуючись меню Line\Symbol побудувати графік. Вміти по вимозі викладача змінювати масштаб осей, вигляд підписів, міток, легенди, осей, сітки.Подібні можливості є в багатьох пакетах, повязаних з обробкою числової інформації (електронні таблиці, програми статистичного аналізу), але на практиці їх можливостей часто виявляється недостатньо для розвязку спеціалізованих задач (обмеження на складність графіків, типи зображень і т.п.).Оглядаючи функціональні можливості Grapher 2.0, треба передусім сказати, що в ньому немає обмежень ні на число графіків на одному малюнку, ні на число кривих на одному графіку, причому кожна крива може містити до 32 тис. точок (X, Y). На одному графіку дозволяється розміщувати декілька осей з різними масштабами і одиницями вимірювання даних. Дуже зручний режим представлення даних можна реалізувати у вигляді зображення декількох осей Y з однією загальною віссю X (рис. Меню управління властивостями графіка (стає доступним після виділення області побудови та вибору властивостей графіка: меню Edit, команди Select All та Properties): група Add відповідає за додавання додаткових осей, графіків, легенд; пункт Properties - за властивості вище пе- Графіки можуть будуватися на основі наборів точкових (дискретних) значень X, Y (меню Graph: New Graph/Line\Symbol) і функцій типу, () x f y = що задаються користувачем або параметричних рівнянь вигляду, () x y= , () t x x = (меню Graph: New Graph/Function).За допомогою мови програмування Pascal , Я написав програму яка за даною функціональною залежністю записує в текстовий файл значення Х і Y через пробіл. Побудував дану функціональну залежність користуючись меню Function.Підготувавши файл даних на мові програмування Pascal побудував графік .Навчився його редагувати.Будувати графік використовуючи меню Function.

План
Зміст

Зміст

1. Мета роботи

2. Завдання

3. Теоретична відомості

4. Практична (розрахункова) частина

5. Висновки за результатами виконання роботи

1. Мета роботи

Вывод
Я навчився працювати з програмним продуктом Grapher 4. Підготувавши файл даних на мові програмування Pascal побудував графік .Навчився його редагувати.Будувати графік використовуючи меню Function.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?