Робота педагога-організатора щодо пропаганди здорового способу життя особистості та профілактики наркоманії й захворювань на ВІЛ/СНІД - Реферат

бесплатно 0
4.5 250
Здоровий спосіб життя як визначальний фактор здоров"я. Соціальна робота щодо формування здорового способу життя. Стратегії профілактики ВІЛ/СНІДу та наркоманії. Нетрадиційні форми виховної роботи в профілактиці наркоманії та захворювання на ВІЛ/СНІД.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Сучасна наука розглядає здоровя особистості як складній феномен глобального значення, котрий містить філософський, соціальний, економічний, біологічний, медичний аспекти і виступає як індивідуальна й суспільна цінність, явище системного характеру, динамічне, постійно взаємодіюче з оточуючим середовищем, яке, у свою чергу, постійно змінюється. Більше того, вважається, що комплекс медичних аспектів становить лише малу частину феномена здоровя Так, узагальнені підсумки численних наукових досліджень залежності здоровя особистості від різних чинників впливу доводять, що рівень розвитку й стану системи охорони здоровя у любому суспільстві зумовлює, в середньому, лише близько 10 % всього комплексу впливів. Дослідження останніх років показали, що середній вік в якому відбувається перший сексуальний контакт у юнаків - 16,5 років, а у дівчат - 17 років. Покращити таке становище можна через застосування нового підходу до формування здорового способу життя, який би ґрунтувався на сучасному підході збереження здоровя, тобто враховували всі його аспекти.Здоровя - поняття багато планове .Це не лише відсутність хвороб , але й високий рівень пристосування , благополуччя, комфортне психологічне самопочуття, толерантні соціальні відносини. На сучасному етапі виділяють такі складові здоровя людини: духовне, соціальне, психологічне, інтелектуальне, емоційне, фізичне й особисте. Всі аспекти здоровя людини однаково важливі й розглядаються у взаємозв "язку. Фізичне здоровя людини - це такий стан організму ,коли показники основних систем перебувають в межі фізіологічної норми і адекватно змінюються під час взаємодії людини з довкіллям . Інтелектуальне здоровя охоплює норму структурно - функціонального базису інтелекту, який виявляється в нормальному рішенні різноманітних завдань вербально - логічної і логічно-алгоритмічної взаємодії з оточуючим середовищем .Така робота передбачає: по-перше, вивчення уявлень молоді про здоровий спосіб життя і розробки методів оцінювання здоровя індивіда; У звязку з цим педагоги разом з учнями та їх батьками ставлять перед собою таку мету: - прагнути істотного поліпшення ситуації для збереження і зміцнення психічного , фізичного і соціального здоровя учнів; Визначено, що найпопулярнішими формами роботи щодо формування здорового способу життя в молодіжному середовище стали інноваційні методики, такі як інтерактивні театри, молодіжні лекторські групи, спікерські бюро . Суть інтерактивності полягає в тому, що актори зображають певну проблемну ситуацію в молодіжному середовище (нерозуміння серед підлітків, тиск з боку друзів, сварка з батьками тощо). Із практики проведення такої роботи найбільш актуальними є теми, які стосуються вживання алкоголю, поширення наркоманії та тютюнопаління у молодіжному середовище; проблеми, які виникають між ровесниками; проблеми у стосунках між батьками та дітьми.Епідемія ВІЛ/СНІДУ показала, що використання неефективних стратегій профілактики не тільки даремна, а й небезпечна витрата і без того обмежених засобів і часу. В ідеалі для ефективної профілактики ВІЛ необхідна якісна, анонімна, не дорога (чи безкоштовна), а головне - «дружня» медична служба, де можна було б за бажанням також одержати консультацію й обстежитися на ВІЛ. Таким чином, як видно з наданої вище інформації, немає вакцини, що створює імунітет до ВІЛ; нема ліків, здатних цілком знищити вірус імунодефіциту людини ї запобігти розвитку такого захворювання, як СНІД; немає достатніх коштів у державі для проведення профілактичної роботи. Розглянемо деякі форми організації виховної роботи у школі що можуть стати доречними і в профілактичній роботі, якщо змістовно спрямувати на висвітлення проблем, що повязані з наркоманією і ВІЛ/СНІДОМ. За таких умов конферанс (текст ведучих, що поєднує номери концерту) може містити інформацію про СНІД, про людей що померли від СНІДУ, про ставлення до ВІЛ - інфікованих.Уберегти майбутнє нації від лиха, що насувається, - обовязок найближчого оточення дітей та підлітків, школи, сім ї. Ключова роль у пропаганді здорового способу життя та профілактиці ВІЛ-інфекції та інших негативних явищ серед дітей та підлітків належить системі шкільної освіти, яка забезпечує наймасовіше охоплення молоді. Батьки та педагоги зможуть поставити бар єр на шляху цієї хвороби, сформувавши в дітей моральні цінності власним прикладом.

План
Зміст

Вступ 3

І. Розділ Здоровий спосіб життя як визначальний фактор здоровя. 6

1.1. Складові здоровя 6

1.2. Навчання здоровому способу життя 7

1.3. Найпопулярніші форми роботи щодо формування здорового способу життя. 9

II Розділ Загроза майбутньому. 13

2.1. Стратегії профілактики ВІЛ/СНІДУ та наркоманії 13

2.2. Нетрадиційні форми виховної роботи в профілактиці наркоманії та захворювання на ВІЛ/СНІД. 14

Вывод
Уберегти майбутнє нації від лиха, що насувається, - обовязок найближчого оточення дітей та підлітків, школи, сім ї. Ключова роль у пропаганді здорового способу життя та профілактиці ВІЛ- інфекції та інших негативних явищ серед дітей та підлітків належить системі шкільної освіти, яка забезпечує наймасовіше охоплення молоді.

Батьки та педагоги зможуть поставити бар єр на шляху цієї хвороби, сформувавши в дітей моральні цінності власним прикладом. Сприятлива атмосфера в родині, у школі - там, де дитина проводить більшу частину свого часу, - є необхідною умовою для відвертого та довірливого спілкування. Створення такої атмосфери сприятиме тому, що у складних життєвих ситуаціях дитина шукатиме захисту там, де її зрозуміють і допоможуть.

Засвоєння нового відбувається за рахунок наслідування. Наслідування - це те, що дитина не може здійснити самостійно, але чого може навчитись або що може виконати під керівництвом або у співпраці. Те, що сьогодні дитина може зробити у співпраці, завтра вона здатна зробити самостійно. Таким чином, прогнозуючи процес засвоєння знань, ми можемо керувати процесом формування певної моделі поведінки.

Успішне засвоєння будь-яких знань можливо за умови дотримання таких основних принципів навчання, як науковість та доступність змісту освіти, актуалізація та розвиток позитивного потенціалу дитини, спрямована на формування цілісної, гармонійної та творчої особистості. Це означає, що інформація має бути достовірною, науково обґрунтованою та правдивою і, водночас, доступною для розуміння й адекватного сприйняття дітьми та підлітками.

Список литературы
1. Закон України «Про охорону дитинства» // Урядовий курєр - 2001 №98.

2. Закон України Про загальну середню освіту // Інформаційний збірник Міністерства освіти - 1999-15.

3. Забалій М., Закопайло С. Структурні компоненти здорового образу життя старшокласників // Освіта і управління - 2005- т. 8 №2.

4. Красовіцький М. Сучасні уроки // Завуч - 2002- №35.

5. Кроки до здоровя (Профілактика вживання неповнолітніми наркотичних речовин). Навчально-методичний посібник / Т.Є. Федорченко - 2003.

6. Культура здоровя особистості як соціально - педагогічна проблема // Шлях освіти. - 2001 - №1.

7. Омельченко С. погляд науковців на проблему здоровя та здорового способу життя // Освіта Луганщини - 2006 - №1.

8. Семенова Н., Левчук М. Технологія проектування школи сприяння здоровю // Виховна робота в школі. - 2007- №4.

9. Формування навичак здорового способу житть у дітей та підлітків : За проектом «Діалог». Навчальний методичний посібник - К, 2004.

10. Формування навичок здорового способу життя - зміст та мета навчально-виховного процесу в школі. Посібник для самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації \ А.С. Богданова - Луганськ, - 2006.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?