Робота парового котла - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 40
Існуюча система автоматизації парового котла ДКВР-4/13 ГМ. Регулювання живлення котельних агрегатів і регулювання тиску в барабані. Система автоматичного регулювання розрядження в топці. Обґрунтування вибору монтажних матеріалів, комутаційної арматури.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
До початку монтажу приладів і засобів автоматизації дозволяється приступати тільки за наявності технічної документації (робочих креслень, кошторисів), будівельної та технологічної готовності обєкта, наявність матеріалів, приладів і засобів автоматизації, що підлягають монтажу в кількостях, передбачених узгодженими графіками передачі їх в монтаж. Одними з основних креслень проектів автоматизації, за якими виконуються роботи індустріальним методом, є монтажні креслення трубних і електричних проводок (креслення трас), в яких потоки трубних і електричних проводок розбиваються на блоки: вказуються розміри блоків, кількість труб в кожному блоці і методи їх кріплення. До початку монтажу приладів і засобів автоматизації будівельні роботи та роботи з монтажу технологічного устаткування і трубопроводів повинні бути доведені до стану, що забезпечує нормальне і безпечне ведення монтажу. На технологічних трубопроводах і обладнанні вмонтовуючи організаціями повинні бути встановлені бобишки, штуцери та фланці для монтажу приладів і засобів автоматизації, а також звужуючі пристрої, регулюючі органи та прилади, що вбудовуються безпосередньо в трубопроводи (діафрагми, клапани, лічильники витрат, регулятори прямої дії і інші подібні до них прилади). Два інших контури становлять лівий і правий бічні топкові екрани: котельна вода з верхнього барабана по опускний трубі підводиться до нижнього колектора лівого (або правого) бокового екрану; до колектора також підводиться вода з нижнього барабана по перепускним трубах, після чого вода розподіляється по колектору, а що утворюється пароводяна суміш по трубах лівого (правого) бокового екрану піднімається у верхній барабан.В результаті виконання даного курсового проекту, було проведено роботу по розробці монтажної документації для втілення в реальність вдосконалену систему автоматизації парового котла ДКВР-4/13 на ТОВ «Сумиторг-партнер», а саме були вирішені наступні функціональні задачі: покращення якості підтримки основних технологічних параметрів, заміна морально та фізично застарілих засобів автоматизації та монтажу, реалізація сучасних алгоритмів управління та монтажних робіт, полегшення праці апаратників та обслуговуючого персоналу.

Вывод
В результаті виконання даного курсового проекту, було проведено роботу по розробці монтажної документації для втілення в реальність вдосконалену систему автоматизації парового котла ДКВР-4/13 на ТОВ «Сумиторг-партнер», а саме були вирішені наступні функціональні задачі: покращення якості підтримки основних технологічних параметрів, заміна морально та фізично застарілих засобів автоматизації та монтажу, реалізація сучасних алгоритмів управління та монтажних робіт, полегшення праці апаратників та обслуговуючого персоналу. Впроваджена система дозволяє швидко та без втрат за часом конфігурувати входи-виходи, задавати величину електричного сигналу, діапазон зміни технологічного параметру. В системі автоматизації використовуються електричні дискретні та аналогові (0-5 В, 4-20 МА) загальноприйняті сигнали. Всі сигнали від обєкта подаються на щит перетворювачів, якщо необхідно перетворюються в електричні та подаються на контролер, де обробляються відповідно до завдання та алгоритму регулювання.

З автоматизацією парового котла підвищується якість ведення технологічного процесу та досягається економії ресурсів.

Список литературы
1. Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловості: Підручник / Ладонюк А.П., Трегуб В.Г., Емперін І.В., Цюцюра В.Д. - К.: Аграрна освіта, 2001. - 224 с.

2. Гальперин Д.М. Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности: Учебник для проф. - техн. училищ. - М.: Высш. школа, 1978. - 309 с., ил. - (Профтехобразование. Пищевая и вкусовая пром-сть.).

3. Основы автоматизации технологических процессов пищевых производств / В.Ф. Яценко, В.А. Соколова. - М.: Легкая и пещевая промышленость, 1983. - 400 с.

4. Никитин В.С., Бурашников Ю.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности. - М.: Агропромиздат, 1991. - 350 с.: ил. - (Учебники и учеб. пособия для студентов вузов.)

5. Сапрнов А.Р. Технология спахарного производства.-М.: Агропромиздат, 1986. - 431 с.: ил. - (Учебники и учеб. пособия для высших учебных заведений).

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?