Робота Луганської міської ради - Отчет по практике

бесплатно 0
4.5 57
Загальна характеристика та завдання виконавчих органів Луганської міської ради. Характеристика Прес-служби Луганської міської ради. Завдання та опис роботи, яку виконують студенти під час проходження виробничої практики в державних установах.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Виробнича практика проводилась в виконавчих органах Луганської міської ради, а саме в Прес-службі Луганської міської ради, впродовж трьох тижнів з 2.08.2007 р. по 22.08.2007 р. і була спрямована, перш за все, на ознайомлення з системою виконавчих органів Луганської міської ради та змістом їх роботи, а також можливістю наповнити теоретичні знання практичним змістом, підкріпити і уточнити їх. Мета виробничої практики в виконавчих органах Луганської міської ради - підготовка до самостійної роботи в органах місцевого самоврядування, поглиблення, наповнення практичним змістом та закріплення теоретичних знань, збагачення досвідом і навичками практичної політичної діяльності особливого - державного характеру, наближення до актуальних проблем реального політичного життя суспільства, що найбільш гостро відчувається саме в державних установах, які повсякденно працюють з людьми, вирішуючи їх проблеми. Завдання виробничої практики: - вивчити структуру і організацію виконавчих органів Луганської міської ради - бази практики; роботу виконавчих органів Луганської міської ради, осмислити їх місце і роль в загальній системі місцевого самоврядування; Знати: - призначення виконавчих органів Луганської міської ради, їх місце і роль в системі органів місцевого самоврядування взагалі і конкретно Прес-служби Луганської міської ради зокрема;Виконавчі органи Луганської міської ради - органи, які відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» створюються відповідною міською радою для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених законами України. Виконавчі органи Луганської міської ради складаються з виконавчого комітету Луганської міської ради та інших виконавчих органів Луганської міської ради (управлінь та відділів), які є підконтрольними і підзвітними Луганській міській раді, а з питань делегованих їм повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади (п.2 ст. Органи виконавчої влади Луганської міської ради та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України (п. Виконавчим органом Луганської міської ради є виконавчий комітет Луганської міської ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень. 3) Для висвітлення діяльності Луганської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів випускає і поширює прес-релізи, експрес-інформації тощо; проводить прес-конференції, брифінги; готує і проводить теле-і радіопередачі; забезпечує публікації у засобах масової інформації керівників або інших відповідальних працівників Луганської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів; створює архіви інформації про діяльність Луганської міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів (ст.Отже, виконавчі органи Луганської міської ради складаються з виконавчого комітету Луганської міської ради та інших виконавчих органів Луганської міської ради (32 управління та відділка), які є підконтрольними і підзвітними Луганській міській раді, а з питань делегованих їм повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади. Служба забезпечує організацію та здійснення роботи щодо питань інформаційного забезпечення та висвітлення діяльності Луганської міської ради та її виконавчого комітету, постійних та інших комісій Луганської міської ради, депутатів Луганської міської ради, а також діяльності відділів, управлінь, та інших виконавчих органів Луганської міської ради.

План
Зміст

Вступ

Розділ І. Загальна характеристика виконавчих органів Луганської міської ради

Розділ ІІ. Характеристика Прес-служба Луганської міської ради

Розділ ІІІ. Опис роботи, виконаної студентом під час проходження виробничої практики

Висновки

Список використаної літератури

Вывод
Відповідно до поставленої мети було одержано такі результати: 1. Проаналізовано структуру та організацію, місце і роль в загальній системі місцевого самоврядування виконавчих органів Луганської міської ради. Отже, виконавчі органи Луганської міської ради складаються з виконавчого комітету Луганської міської ради та інших виконавчих органів Луганської міської ради (32 управління та відділка), які є підконтрольними і підзвітними Луганській міській раді, а з питань делегованих їм повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

Органи виконавчої влади Луганської міської ради та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України.

Прес-служба Луганської міської ради є виконавчим органом Луганської міської ради, підконтрольним та підзвітним, а також підпорядкованим виконавчому комітету Луганської міської ради і Луганському міському голові, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади, в порядку, що визначений постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 № 339 «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади».

Служба забезпечує організацію та здійснення роботи щодо питань інформаційного забезпечення та висвітлення діяльності Луганської міської ради та її виконавчого комітету, постійних та інших комісій Луганської міської ради, депутатів Луганської міської ради, а також діяльності відділів, управлінь, та інших виконавчих органів Луганської міської ради.

2. Набуто вмінь працювати помічником начальника Прес-служби Луганської міської ради, а також асистентом головного спеціаліста; користування документацією та архівом Прес-служби Луганської міської ради; аналізу роботи Прес-служби Луганської міської ради, оцінки рівня її компетенції та компетенції посадових осіб;

3. Набуто навичок роботи в Прес-службі Луганської міської ради, спілкування з колегами по державній службі.

Список литературы
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради. - 1996. - № 30. - ст. 141.

2. Закон України «Про державну службу» // Відомості Верховної Ради. - 1993. - № 52. - ст. 490.

3. Закон України «Про державну таємницю» // Відомості Верховної Ради. - 1994. - № 16. - ст. 93.

4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» // Відомості Верховної Ради . - 1997. - № 24. - ст.170.

5. Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» // Відомості Верховної Ради . - 1997. - № 49. - ст. 299.

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 № 339 «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади» // http:/ www.kmu.gov.ua

7. Рішення Луганської міської ради від 30.06.2004 № 21/5 «Про створення Прес-служби Луганської міської ради».

8. Положення про Прес-службу Луганської міської ради / Затверджено розпорядженням Луганського міського голови від 15.10.2004 року № 625.

9. Посадова інструкція начальника Прес-служби Луганської міської ради / Затверджена Заступником міського голови від 25.12.2006 року.

10. Посадова інструкція головного спеціаліста Прес-служби Луганської міської ради / Затверджена Заступником міського голови від 21.06.2006 року.

11. Посадова інструкція спеціаліста 1 категорії Прес-служби Луганської міської ради / Затверджена Заступником міського голови від 21.06.2006 року.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?