Робочий проект впорядкування території багаторічних насаджень Плавнівської сільської ради Ренійського району Одеської області - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 238
Аналіз виноградарського господарства Плавнівської сільської ради, а також його картограм. Організація і впорядкування багаторічних насаджень. Технологія вирощування багаторічних насаджень першого – четвертого років вегетації, його кошторисна документація.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Виноградарство - це прибуткова і пріоритетна галузь, яка дає можливість отримувати кошти від експорту продукції. Виноград належить до однієї із стародавніх рослин земної кулі. Цінні смакові та лікарські якості сонячних ягід, висока економічна ефективність визначили той факт, що культура винограду і в наш час має важливе значення. Освоєння площ під виноградники шляхом поліпшення їх родючості , застосування ефективних заходів боротьби з водною і вітровою ерозією, дозволяє раціонально використовувати високий потенціал цих земель. Виноградарство є дуже високо ємкою за затратами і науковоємкою галуззю, тому для її ефективного ведення необхідно дотримуватись основних вимог: відповідність екологічних умов територій вимогам сортів, які на цій території розміщуються; обовязкове витримування всіх технологічних процесів по садінню та вирощуванню винограднику; умови вирощування і сортовий склад винограду повинні бути чітко обумовленні вимогами технології переробки, тобто напрямком використання продукції.Господарство розташоване у західній частині Ренійського району на відстані 44 км від районного центру - м. В господарстві переважає такий напрямок господарювання, як рослинництво.Земельний масив господарства характеризується рівнинно-хвильовим водно-ерозійним типом рельєфу, де площа схилів перевищує площу рівнинних участків. З півночі на південь через територію господарства проходить широка балка що впадає в озеро Бартиця, а також з північного заходу на південний схід проходить вузька, але глибока балка. Рельєф сприяє розвитку площинного змиву і лінійної ерозії в результаті чого на території господарства переважають еродовані грунти. Екологічна картограма стрімкості схилів - спеціальна картограма, на якій виконано розподіл території на ареали, що різняться за стрімкістю схилу, як екологічні фактори росту, розвитку і плодоношення багаторічних насаджень. До вододілів віднесені всі землі, які займають схили до 1? і займають панівне положення на території.Кількість опадів в холодний період Клімат на даній території має великий вплив на ґрунтоутворення. Тут коротка мяка зима з нестійким морозним періодом, характеризується різкими змінами погоди: весна, довге жарке літо, тепла осінь. Літо характеризується низькою відносною вологістю повітря в середньому 40-50%, часто бувають посушливі дні з відносною вологістю повітря менше 30%. На цьому етапі необхідно з різних довідників (кліматичних, агрокліматичних тощо) виписати дані показників перезимівлі і теплових ресурсів. Зважаючи на те, що цей показник мало чутливий до мікроклімату (тобто мало змінюється в різних умовах підстильної поверхні), його треба доповнювати або замінити на суму температур за беззаморозковий період, або на суму денних і нічних температур повітря (УТБ/п, УТД, УТН).Комплексні екологічні картограми складають методом картографічного синтезу із однофакторних карт мікроклімату (морозонебезпеки та теплозабезпеченості), ґрунтового покриву та геоморфології (рельєфу). Шляхом фокусування контурів вищеназваних карт, виділяють ареали екологічних типів земель (екотопи), однорідні за основними властивостями природних умов вирощування багаторічних насаджень. Так, наприклад, якщо ґрунти придатні під виноград за своїми властивостями, розміщені в долинах та балках, де найбільш морозобійні території, то розміщувати тут виноградники в неукривній культурі недопустимо. Основою для складання комплексної ампелоекологічної картограми можуть бути картограми термічних ресурсів, або картограми ґрунтового покриву.Еколого-бонітетний аналіз проводиться по кожному з ареалів комплексної екологічної картограми, по кліматичних ярусах-25,0;-22,5;-20,0;-17,5, що діляться діапазоном-2,5 °С. Найвищий бал дасть можливість рекомендувати використання цього ареалу. Для цього кожний із ареалів, придатний за екологічними умовами, оцінюється послідовно за бонітетними шкалами по врожайності. Для цього кожний з ареалів, придатний за екологічними умовами оцінюється послідовно за бонітетними шкалами по врожайності наступних культур: рілля, сад, виноградник. Порівняння цих оцінок дає можливість вибрати найбільш ефективний варіант використання кожного ареалу.Для закладання промислових насаджень використовують лише сорти винограду, які пройшли державне випробування, внесені до реєстру рослин України і допущені до використання або визнані перспективними для природного району, де знаходиться ділянка. Такий добір сортів до певної міри гарантує, що за біологічними властивостями - часом достигання ягід, тривалістю періоду вегетації, потребою в теплі і стійкістю проти низьких температур зимового періоду - вони будуть найповніше відповідати екологічним умовам зони їх використання Правильне вирішення питання добору та розміщення сортів - це найефективніше використання конкретних умов виділеної під виноградник ділянки для одержання високих і високоякісних урожаїв винограду.

План
ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………….…...…..……………...3

1. Огляд літератури……………………………………….…...…...……………..5

2. Вишукувальні роботи.............……………………………...…..………………8

2.1 Характеристика господарства……………………………….…….…………8

2.2 Вивчення рельєфу. Складання картограми стрімкості схилів……..……....8

2.3 Вивчення кліматичних умов. Складання картограми термічних ресурсів10

2.4 Вивчення ґрунтового покриву. Складання картограми ґрунтового покриву...................................................................................................................12

2.5 Складання комплексної ампелоекологічної картограми…………..……...15

2.6 Еколого-бонітетний аналіз………………………………………………….16

3. Прийняття проектних рішень. Організація і впорядкування території багаторічних насаджень........................................................................................19

3.1 Впорядкування території виноградників......................................................20

3.2 Впорядкування території садів.......................................................................23

3.3 Впорядкування території ягідників...............................................................25

4. Технологія закладання багаторічних насаджень……………………………28

5. Технологія вирощування багаторічних насаджень першого - четвертого років вегетації........................................................................................................31

6. Встановлення шпалери…………………………………………………….…34

7. Захист від шкідників та хвороб……………………………..…..……………35

8. Кошторисна документація…………………………..…………..……………38

Висновок……………………………………………………………………….…41

Список використаної літератури………………………………………………..42

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?