Проблема вибору цінностей в контексті самореалізації особистості - Статья

бесплатно 0
4.5 122
Визначення основних зовнішніх факторів, які впливають на індивідуальне світосприйняття особистості, на її пріоритети, інтереси та погляди. Аналіз ключових пріоритетів (позитивних і негативних) вибору цінностей студентством в умовах соціокультурної кризи.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Проблема вибору цінностей в контексті самореалізації особистостіІноді відмінність між суспільною й індивідуальною свідомістю виражається у внутрішній незгоді з ідеями, оцінками, прийнятими в суспільстві, або ж з деякими з аспектів, тобто ціннісні орієнтації соціуму (суспільства в цілому, групи) не завжди ідентичні особистісним ціннісним орієнтаціям. По-друге, самі ціннісні орієнтації особистості здатні впливати на відбір, орієнтацію особистості на ті або інші цінності у світі цінностей, що функціонують, забезпечуючи тим самим діалектичний взаємозвязок їх еволюції та стійкості, при цьому ціннісні орієнтації виконують домінуючу роль у внутрішній узгодженості всієї диспозиційної системи, майже в усіх випадках процес перебудови диспозицій починається на рівні ціннісних орієнтацій і далі поширюється на ті утворення, що знаходяться нижче. Крім тих факторів, що розглядалися вище, суспільство виробило особливий механізм регуляції - це звичаї й традиції, в яких норми та цінності виступають недиференційовано, в образній формі, тому традиції й звичаї є важливим регулятором поведінки людей, вони є і провідником, і засобом реалізації цінностей. цілей та завдань суспільства. Специфіка впливу різних факторів на формування та трансформацію ціннісних орієнтацій в умовах соціокультурної кризи полягає в такому: у посиленні впливу мегасередовища як загальнолюдської основи ідентифікації особистості з суспільством і людством; в актуалізації ціннісного фактора в ціннісному виборі, у зверненні до повсякденних цінностей; у підвищенні самоорганізуючої ролі ціннісних орієнтацій, що сформувалися раніше, в їх подальшому розвитку та зміні: у вирішальному впливові обєктивних суспільних умов, що змінюються, при цьому процес зміни ціннісних пріоритетів на рівні окремих соціальних сфер діяльності випереджає зміни на світоглядному рівні. Дослідження діалектики ціннісних орієнтацій студентської молоді в оновленні суспільства, аналіз реального змісту ціннісних орієнтацій дозволили виявити ряд типологічних характеристик ціннісного світу молодих людей, істотних тенденцій їх змін.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?