Проблема вдосконалення професійної майстерності сучасного вчителя в процесі педагогічної діяльності - Статья

бесплатно 0
4.5 189
Розробка шляхів удосконалення професійної майстерності сучасного вчителя для забезпечення безперервного професійного розвитку, самовдосконалення, підготовки до інноваційної діяльності. Підвищення загальноосвітньої, методичної, комунікативної підготовки.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
ПРОБЛЕМА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІСучасна школа вимагає висококваліфікованих спеціалістів, здатних творчо підходити до організації навчально-виховного процесу та створювати оптимальні умови для забезпечення його ефективності, які володіють досвідом інноваційної діяльності, уміють реалізувати особистісний потенціал кожного учня, спроможні самостійно набувати необхідні для професійної діяльності знання, уміння, навички. У процесі становлення професійності, компетентності, майстерності вчитель повинен оволодіти такими педагогічними вміннями: конструктивними, комунікативними, організаторськими, дидактичними, перцептивними, сугестивними, пізнавальними, прикладними, уміннями в галузі педагогічної техніки. Виходячи з того, що в цілому під професіоналізмом розуміється високий рівень кваліфікації й професійної компетентності, висока підготовленість до виконання завдань професійної діяльності, можна сказати, що високий рівень професіоналізму дозволяє людині досягти значних якісних і кількісних результатів праці при менших витратах фізичних і розумових сил на основі використання раціональних прийомів виконання робочих завдань [3]. Показниками професіоналізму виступають: володіння професійними духовними цінностями, орієнтації і їх дотримання; засвоєння на високому рівні вищих зразків засобів праці, вироблених у професії (професійних знань, способів і дій, професійних «технік» і технологій, прийомів професійного мислення, способів професійної самосвідомості й ін.). Важливо щоб в учителя у процесі професійного становлення сформувалися: педагогічна спрямованість, адекватна соціальній ситуації розвитку; педагогічні позиції, які не суперечать еталону особистості й діяльності педагога, відповідно до сучасних вимог суспільства й професійного товариства; індивідуальний стиль діяльності, що виступає показником високого рівня професіоналізму й педагогічної майстерності; особистісно-ділові якості, затребувані в педагогічній професії (академічні знання, високий рівень самоконтролю, відповідальність, сумлінність, чесність, наявність адекватної самооцінки, креативність, соціально-психологічна компетентність, культура поведінки тощо).Професійне становлення та розвиток вчителя не закінчується у стінах педагогічного навчального закладу, вона триває протягом усього періоду професійної діяльності.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?