Проблема безробіття молоді в Україні - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 68
Теоретичне вивчення та обґрунтування проблеми добровільного, вимушеного безробіття молоді: причини та наслідки. Тенденції формування, розвитку молодіжного сегменту ринку праці України. Складання анкети соціологічного опитування, обробка результатів.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К. Д.Пошуки першого робочого місця, невідповідність рівня та якості отриманої освіти професійним обовязкам, відсутність досвіду роботи, невідповідність запитів молоді та пропозицій роботодавців посилюють напруження на ринку праці. Невирішені проблеми працевлаштування молоді призводять до зростання безробіття та зниження рівня життя; поширення пасивних(утриманство), нерегламентованих (тіньова зайнятість) і деструктивних (кримінал) моделей поведінки; спонукають до зовнішніх трудових міграцій; спричиняють психологічні зміни (втрату мотивації до праці, зміну структури ціннісних орієнтацій і падіння престижності легальної зайнятості). Стадник В.К., Зволінський О.В., Любаренко Г.С. в своїй праці «Прогнозування ринку праці в контексті проблем молодіжного безробіття» звернули увагу на причини безробіття молоді [1]. Дослідники стверджують, що якісна незбалансованість робочої сили з робочими місцями, слабке регулювання ринку, недостатня сфера прикладання праці на селі призводять до того, що молодь, як найбільш соціально уразлива група працездатного населення перетворилася в основне джерело поповнення незайнятого населення. Станом на 01.03.2013р. серед 589,1 тис. безробітних, зареєстрованих у Державній службі зайнятості, 262,9 тис. становили особи, які мешкають у сільській місцевості, 44,6 % відповідно; молодь складала 41,2 %, - тобто 243,0 тис. осіб.Ми погоджуємось з точкою зору Чурилова О.В., який стверджував, що невирішені проблеми працевлаштування молоді призводять до зростання безробіття та зниження рівня життя; поширення пасивних (утриманство), нерегламентованих (тіньова зайнятість) і деструктивних (кримінал) моделей поведінки; спонукають до зовнішніх трудових міграцій; спричиняють психологічні зміни (втрату мотивації до праці, зміну структури ціннісних орієнтацій і падіння престижності легальної зайнятості). Причин цих явищ є багато: це і соціальні наслідки демографічних, організаційних, структурних диспропорцій в межах цілої країни, які утворювались історично і поглиблювались в умовах економічної кризи, і зростання соціальної нерівності в усьому суспільстві, що особливо позначається на молоді, і відсутність сильної державної соціальної політики тощо.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?