Проблема бідності в економічній теорії - Реферат

бесплатно 0
4.5 72
Розвиток наукової думки про бідність. Абсолютна та відносна бідність. Концептуальні підходи та методи аналізу. Концепція соціальної ексклюзії. Особливості бідності в Україні. Загальне поняття про соціальну поляризацію. Сучасний стан рівня життя населення.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Бідність існує у світовому економічному просторі, у тому числі й в Україні. Поняття «бідність» використовують для різних соціально-економічних ситуацій та окреслюють ним багато соціально-економічних проблем. Незважаючи на досягнення людства в галузі науково-технічного прогресу і сучасних технологій, а також на яскраві соціальні трансформації, що радикально змінили вигляд цивілізації в другій половині ХХ сторіччя, зараз третина населення земної кулі живе в умовах злиднів. У вітчизняній і зарубіжній літературі частіше можна зустріти інформацію про бідність у країнах, що розвиваються, проте вона притаманна і розвиненому світу, а також країнам, що здійснюють ринкову трансформацію економіки. Щоб політика подолання бідності в країнах із перехідною економікою стала більш ефективною, необхідно глибоко і всебічно досліджувати феномен бідності, виявляти його економічні аспекти, причини виникнення, методологію оцінки і характеристик бідності.Ще в 427 - 347 рр. до н.е. давньогрецький філософ Платон у праці «Держава» зазначав, що бідність - це право, що веде до низості та злодіянь, до держави бідних, яка буде завжди ворожою до держави багатих, вони ніколи не будуть єдиними, та пропонував законодавчим правом встановити межу бідності як ціну наділу, яка повинна залишатись у кожного й ніколи не допустити її зменшення. За Демокритом, бідність - моральна проблема, а не соціальна, багатством потрібно користуватися розумно, приносячи користь народу. Історію вивчення бідності можна прослідкувати в період з XVII ст. до першої половини ХХ ст., коли цією проблемою займалися такі відомі вчені, економісти та філософи, як А. Сміта виявлено відносну природу бідності між соціальними стандартами та матеріальними здібностями їх притримуватися, вважалося, що бідність є наслідком індустріального розвитку. Доходи населення будуть зростати із зростанням національного багатства і справедливою винагородою за працю, заробітна плата буде збільшуватися в міру зростання національного багатства, сприятиме підвищенню добробуту.На основі аналізу економічних теорій та концепцій бідності визначено, що не існує єдиного науково обґрунтованого й універсального критерію, який міг би чітко окреслити і оцінити бідність. Важливість обєктивної оцінки бідності визначається необхідністю підвищення ефективності конкретних програм розвитку, економічних трансформацій та соціальної політики. Від того, як визначається бідність, залежать напрями і структура соціально-економічної політики та межі соціальних груп або верств, на які вона поширюється. В межах окремої країни для виміру бідності використовують обєктивний підхід: бідність визначають за національною методикою, що базується на встановленому прожитковому мінімумі. Сучасне трактування абсолютної бідності базується на формальній відповідності (невідповідності) доходів домогосподарства мінімальному споживчому кошику (установленому прожитковому мінімуму - ПМ, де ПМ - це дохід, який гарантує держава для збереження здоровя і підтримки життєдіяльності людини або домогосподарства відповідно до визначеного рівня розвитку економіки).І в той же час більше мільярда людей на планеті, в основному в країнах, які розвиваються, живуть у надзвичайній убогості та бідності. Боротьба з бідністю завжди була актуальною темою, актуальною настільки, що Європейський Союз 21 січня 2010 року офіційно відкрив Європейський рік боротьби з бідністю й соціальною ізольованістю. І тому дослідження проблем бідності в Україні набуває дедалі більшого значення з погляду виявлення соціально вразливих верств населення, визначення її базових причин і створення ефективно діючої соціальної політики зі зниження її масштабів. Бідність в Україні характеризується низкою національних ознак, зокрема, специфічні особливості бідності в Україні мають прояв у такому: надмірне соціальне та майнове розшарування; Отже, необхідна ефективна соціальна політика, націлена на зменшення диференціації доходів та формування середнього класу як рушійної сили суспільства вирішення цієї проблеми в Україні потребує розробки системи комплексних науково-обґрунтованих і більш дієвих заходів, які повинні враховувати профіль, специфіку та особливості формування і поширення бідності, причини її виникнення та засоби її подолання, а також нової, більш дієвої стратегії подолання бідності та механізмів її реалізації.У ході дослідження феномену бідності в економічній теорії, стає зрозуміло, що зміст, критерії та визначення бідності змінюються з розвитком цивілізації і залежать від політичного устрою суспільства. Сучасні роботи соціологів та економістів демонструють різноманітність теорій та концепцій бідності, саме тому це поняття застосовується до широкого спектра соціально-економічних ситуацій та втрачає наукову визначеність. Аналізуючи сучасні роботи можна сказати, що бідність - це неможливість внаслідок нестачі коштів підтримувати спосіб життя, притаманний конкретному суспільству в конкретний період часу.

План
ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА БІДНОСТІ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ

1.1 Розвиток наукової думки про бідність

1.2 Концептуальні підходи та методи аналізу бідності

РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМА БІДНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?