Проблема андрагогічної підготовки педагогічного персоналу як викладачів для освіти дорослих - Статья

бесплатно 0
4.5 173
Підходи до визначення поняття "андрагогічна підготовка", її сучасні практики. Підготовка педагогічного персоналу як викладачів для навчання дорослих на основі спеціальності "Педагогіка вищої школи" з присвоєнням кваліфікації "викладач-андрагог".

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Б.Проаналізовано досвід андрагогічної підготовки педагогічного персоналу як викладачів для освіти дорослих. Представлено різні підходи до визначення поняття "андрагогічна підготовка", узагальнено сучасні практики андрагогічної підготовки та визначено особливості сучасного стану андрагогічної підготовки. Встановлено, що термін "андрагогічна підготовка" наразі не увійшов у широкий науковий обіг. Доведено, що наукові основи діяльності педагогічного персоналу у різних формах інформаційно-освітньої взаємодії з дорослими тільки починають формуватися. Запропоновано організувати підготовку педагогічного персоналу як викладачів для навчання дорослих на основі спеціальності "Педагогіка вищої школи" з присвоєнням кваліфікації "викладач-андрагог".Це зумовлено потребою у нових знаннях, уміннях, навичках, які сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності кожного фахівця. Уявлення про освіту як короткотривалий закінчений проміжок часу залишається в далекому минулому, доросла людина сьогодні розуміє необхідність оновлення освіти впродовж усього свого життя. Традиційно всі процесі навчання й освіти асоціюються з педагогікою, однак практичний досвід свідчить, що педагогічні принципи, підходи до змісту освіти переважно зорієнтовані на загальноосвітню школу і малопридатні для освіти дорослих. Важливість дослідження і розробки питань андрагогічної підготовки фахівців підтверджена Концепцією освіти дорослих в Україні, в якій одним із завдань зазначено необхідність здійснювати у вищих навчальних закладах (ВНЗ) підготовку відповідних фахівців для освіти дорослих та потреб ринку праці, а одним із напрямків реалізації концепції освіти дорослих в Україні є створення системи підготовки і перепідготовки викладачів для роботи з дорослими, а також систематичного навчання керівників різних рівнів, що працюють у галузі освіти, промисловості, державному управлінні, сільському господарстві, підприємництві [4, с.17-18]. Мета статті - визначити поняття "андрагогічна підготовка" та особливості сучасного стану андрагогічної підготовки педагогічного персоналу як викладачів для навчання дорослих.

План
Основний зміст дослідження

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?