Про зв"язок політичних переваг і цінностей населення України з агресією Російської Федерації: випадок Галичини - Статья

бесплатно 0
4.5 205
З’ясування впливу агресії Російської Федерації проти України на динаміку політичних переваг і цінностей усередині українського соціуму за результатами дослідження матеріалів репрезентативних масових опитувань. Пріоритети жителів трьох галицьких областей.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Про звязок політичних переваг і цінностей населення України з агресією Російської Федерації: випадок ГаличиниЗа результатами дослідження матеріалів репрезентативних масових опитувань зясовано вплив агресії Російської Федерації проти України на динаміку пріоритетних політичних переваг і цінностей усередині українського соціуму: посилення поміж населення усіх регіонів і України в цілому громадянськості, патріотизму, орієнтованості на укріплення державної цілісності та незалежності України, її європейську і євроатлантичну інтеграцію. Щоб означена динаміка стала незворотною і повсюдною, у тому числі поширилася на всю територію Донбасу і тимчасово окуповану Кримську автономію, інституції державної влади та місцевого самоврядування, політичні партії і громадянське суспільство мають дотримуватися поведінки, яка б забезпечувала мінімізацію і толерантне регулювання протиріч, зумовлених відмінностями політичних переваг і цінностей населення різних регіонів країни. Серед найефективніших засобів політичної інтеграції українського соціуму і всіх без винятку його регіональних сегментів - реальні зміни, орієнтовані на забезпечення спільних інтересів людей: припинення війни й укріплення державного суверенітету України; ефективні антикорупційні дії; прискорений розвиток економіки і створення нових робочих місць з достойною оплатою; якісна доступна медицина і освіта; соціальний захист пенсіонерів та інших малозабезпечених осіб; дієві правоохоронні органи і суди, державна влада та місцеве самоврядування. On the basis of results of mass representative surveys it is found the impact of the Russian Federations aggression against Ukraine onto the dynamics of the priority political preferences and values inside Ukrainian society: strengthening among the population of all regions and in Ukraine as whole of civic consciousness, patriotism, orientation to strengthen the national integrity and independence, its European and Euro-Atlantic integration. For guaranteeing the irreversibility and widespread of these trends, including their spread to the entire territory of Donbas and temporarily occupied Crimean autonomy, the institutions of state power and local self-government, political parties and the civil society must adhere to behavior that would ensure minimization and tolerant settlement of conflicts caused by differences ofpolitical preferences and values of the population in different regions of the country.Суть політики Російської Федерації щодо України і в Україні від 1991 року формувало небажання визнавати український державний суверенітет над територією колишньої Української РСР. Від початку 2014 р. агресія РФ проти України реалізується із застосуванням відверто протиправних насильницьких засобів з арсеналу "гібридної війни": державного тероризму з боку самої РФ, заохочення і підтримки нею терористичної поведінки сепаратистів усередині України, окупації, анексії. Підкремлівські "конструктори" цієї "угрози" намагаються переконати росіян і не тільки їх, що український "менший брат" у складі "єдиного народу" став жертвою злочинних маніпуляцій з боку виплеканих упродовж кількох століть ворогів Росії - галичан - бандерівців як сучасного уособлення абсолютного зла, "етнічних мутантів" і т.п. Ця стаття має метою зясувати впливи агресії Російської Федерації проти України на динаміку політичних переваг і цінностей населення Галичини порівняно з аналогічними змінами в українському соціумі в цілому та інших регіонах країни. Українців запитують, "Як Ви загалом ставитеся до Росії?", а росіян - "Як Ви загалом ставитеся до України".

План
Основний зміст дослідження

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?