Про відбір змісту навчання та методику викладання декламаційного стилю за допомогою казок з використанням мультимедійних засобів - Статья

бесплатно 0
4.5 241
Зміст навчання філологів на заняттях з практичної фонетики англійської мови. Відбір текстів та розробка методики навчання декламаційному стилю за допомогою казок з використанням мультимедійних засобів. Аналіз аудіотекстів для навчання усного мовлення.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Про відбір змісту навчання та методику викладання декламаційного стилю за допомогою казок з використанням мультимедійних засобівThe aim of this article is to research such component of the choice of content of teaching as the choice of texts and to work out modern methods of teaching based on the use of multimedia. The methods of teaching the Declamatory style based on the text of a fairy tale with the help of multimedia means of teaching have been proposed. Students learn to use and understand the content from native speakers in normal or very close to normal tempo of speech.They listen to various accents, speech intonation models, tembral characteristics of the voice and possible ways of changing the voice range and timber.Philologists also learn to imitate gestures, body movements, facial expressions.The role play in the Declamatory phonostyle in different roles gives students the confidence and freedom of selfexpression which is not always realized in other phonostyles. Зростання ролі вивчення іноземних мов пояснюється реформуванням системи освіти в Україні у рамках її участі у Болонському процесі, що висуває нові вимоги щодо вивчення іноземних мов. Особливого значення набувають такі аспекти навчання, як соціокультурні фактори, мотивація, розвиток особистості учня і студента засобами вивчення іноземної мови, під час яких відбувається зіставлення життєвого досвіду та соціокультурних реалій, у яких живуть українські та іншомовні підлітки, виявлення спільного і відмінного, врахування специфіки іншомовного середовища, усвідомлення якої дозволяє українському та іншомовному підлітку адекватно розвязувати особисті завдання спілкування із представниками інших країн.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?