Про співвідношення значень дієслів допомагати й підтримувати - Статья

бесплатно 0
4.5 114
Зіставлення відмінностей у сполучуваності іменників "допомога" та "підтримка". Врахування інформації про соціальні стосунки між учасниками діалогу. Виявлення семантичних відмінностей при вживанні квазісинонімічних дієслів "допомагати" і "підтримувати".

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Інститут української мови НАНУ, вул.The author proceeds from the thesis that this difference becomes more evident when comparing the differences in considerable combinatorial properties of the verbal nouns "допомога (help)" and "підтримка (support)". Слід одразу зазначити, що дієслово підтримувати, як і іменник підтримка, розглядаються тут у значенні квазісинонімічному дієслову допомагати й іменнику допомога. Характер цих дій може бути уточнений у конкретному контексті, наприклад за допомогою прикметників при означуваних віддієслівних іменниках (ВІ) допомога і підтримка. Так, докладання додаткових сторонніх фізичних зусиль звичайно кваліфікується як допомога, тоді як фінансові вливання можуть позначатися і як допомога, і як підтримка: матеріальна (фінансова, економічна) допомога; матеріальна (фінансова, економічна підтримка). Порівняйте описи, в яких йдеться як про можливі, так і про реальні дії Х-а, спрямовані на усунення загрози, що нависла над У-ком: (7) Ми повинні молитися, терпіти і сподіватися на допомогу того, який має в своєму розпорядженні міріади світів; Лікар кидається до віконця, розкриває його і на повний голос закликає на допомогу всіх, тих, що ходять поблизу, де ОІ допомога співвідноситься з формою ДОК допомогти, яка вказує на одноразове гіпотетичне (потенційне) усунення навислої загрози.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?