Про проблему стійкості стохастичних дифереціально-функціональних рівнянь з імпульсними марковськими збуреннями та скінченним запізненням - Статья

бесплатно 0
4.5 259
Проблема побудови системи, що описується стохастичними дифереціально-функціональними рівняннями з імпульсними марковскими збуреннями, будучи системою випадкової структури із скінченним запізненням. Вибір керування, що працює за законом зворотного зв’язку.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
З ІМПУЛЬСНИМИ МАРКОВСЬКИМИ ЗБУРЕННЯМИ ТА СКІНЧЕННИМ ЗАПІЗНЕННЯМ Розглянуто проблему стійкості стохастичних диференціально-функціональних рівнянь з імпульсними марковськими збуреннями та скінченним запізненням при наявності випадкового процесу і запізнення одночасно.У цій статті розглянута проблема побудови системи, яка описується стохастичними дифереціально-функціональними рівняннями з імпульсними марковскими збуреннями (зовнішніми і внутрішніми), будучи системою випадкової структури із скінченним запізненням (СВСЗ), при наявності перехідного процесу і запізнення одночасно. Маємо: феллерівський марковський процес {?(t), t ? 0} зі значеннями в метричному просторі Y із перехідною ймовірністю P(s, y,t,?) ; феллерівський ланцюг Маркова ? k , k ? 0? зі значеннями в метричному просторі H з перехідною ймовірністю на k-ому кроці P (h,G) [8]. t Оскільки для системи (1)-(3) досліджується тривіальний розвязок x(t) ? 0, то права частина цієї системи задовольняє умовам a(t, y,0,z,u) ? 0; b(t, y,0,z,u) ? 0, g(t, y,0,h) ? 0, ?t ? t0 ? 0, ?y?Y, ?h?H. Для врахування розглянутих ситуацій будемо вважати, що для випадкового моменту часу t* перемикання системи (1) (за рахунок переходу ?(t) зі стану ?(t* ?0) ? yi ) у стан ?(t*) ? yj , i ? j ) заданий умовний закон розподілу початкового стану x(t*) для структури, що змінилася, системи [5]: P{x(t*)?(z,z ?dz) x(t* ?0) ? x}? pij (t*,z x)dz ??(dz).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?