Про проблему передачі звучання англійської лексики в перекладі - Статья

бесплатно 0
4.5 117
Англомовні вербалізатори характеристик голосу як окремий шар лексики звучання. Перспективи дослідження засобів передачі семантики лексичних одиниць, які вербалізують характеристики голосу у перекладі. Дослідження основних перекладацьких проблем.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниУ центрі нашого дослідження стоїть проблема вербалізації просодичних характеристик голосу в англійській мові та особливості їх перекладу. В рамках сучасних парадигм теорії художнього перекладу особлива увага приділяється використанню результатів контрастивних досліджень, які дають обємне уявлення про кореляції мовних картин світу, сприяючи досягненню адекватності в перекладі. Завдяки універсальності лексики чуттєвого сприйняття, представляється можливим виділити дивергентні та конвергентні характеристики мов, задіяних у процесі перекладу, а також виявити способи досягнення адекватності при передачі піддослідного пласта лексики в структурі переказного тексту. Серед напрямків вивчення способів та прийомів передачі лексики чуттєвого сприйняття в перекладі можна виділити наступні: використання лексики чуттєвого сприйняття як ілюстративного матеріалу для перекладацьких положень та інтегрального опису мовної системи (Ю. Результати таких досліджень дають деяке уявлення про семантичному просторі, що відбиває звучання людського голосу в процесі виробництва звуків, звукових ефектів, а також мововідтворення, проте ЛЕ, вербалізуюче звучання мовленнєвого голосу як окремого феномена, не виділяються у самостійний корпус.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?