Про походження та морфологічні відмінності щито-язичної і зобно-глоткової проток як анатомічних утворень, що можуть стати джерелом розвитку кіст шиї - Статья

бесплатно 0
4.5 275
Статья Медицина Медицина Размещено: 14.03.2019
Особливості ембріогенезу та морфологічних відмінностей щито-язичної і зобно-глоткової проток. Морфологічна структура язика. Поперечний шліф язика на 18-20 тижнях внутрішньоутробного розвитку. Інвагінація відповідного епітелію слизової оболонки язика.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Ткаченко, І. І. Старченко, С. О. ПРО ПОХОДЖЕННЯ ТА МОРФОЛОГІЧНІ ВІДМІННОСТІ ЩИТО-ЯЗИЧНОЇ і ЗОБНО-ГЛОТКОВОЇ ПРОТОК ЯК АНАТОМІЧНИХ УТВОРЕНЬ, ЩО МОЖУТЬ СТАТИ ДЖЕРЕЛОМ РОЗВИТКУ Кіст ШИЇІ в теперішній час частина дослідників вважає, що термін «бранхіогенний» щодо кіст та нориць шиї потрібно зберегти, бо утворення, які лежать в основі їх генезу (ductus thyreoglossus, ductus thymopharyngeus, залишки частинок щитовидної залози), виникають з глоткових кишень, належать до зябрового апарату людини і вважаються синонімом зябрових кишень (щілин) (Тонков В. М., 1953) [4]. В той же час, на його думку, в про-цесі ембріогенеза до 3-го місяця зародкового життя зобно-глоткова протока (ductus thymopharyngeus) захоплює за собою глотковий епітелій та частинки щитовидної залози в ділянку тіла підязикової кістки, що і є субстратом для утворення СКШ [4, 11]. Зважаючи на те, що СКШ та бокові кісти шиї є досить розповсюдженою патологією в клініці хірургічної стоматології і щелепно-лицевої хірургії [2, 9, 10,], в тому числі в дитячій практиці [6, 7, 13], питання вивчення ембріо-морфологічних відмінностей анатомічних утворень, що можуть призводити до їх виникнення, на наш погляд є досить актуальним. мета дослідження - співставлення існуючих точок зору з особистими напрацюваннями щодо особливостей ембріогенезу та морфологічних відмінностей щито-язичної і зобно-глоткової проток. Згідно ретроспективного аналізу літературних джерел, слід констатувати, що на 3-4-му тижні вагітності біля кореня язика як випинання вентральної стінки глотки між I та II парами зябрових кишень виникає серединна частина зачатка щитоподібної залози, з якого формується щито-язична протока (протока Бохдалека) [3], що зєднує тиреоїдний зачаток з язиком. Краніальна частина ЩЯП залишається прикріпленою до язика, утворюючи язичну протоку, оральним кінцем якої є foramen coecum язика, а вся ЩЯП атрофується.Результати морфологічного дослідження язика засвідчили процеси епітелізації просвіту ЩЯП на 18-20 тижнях ембріонального розвитку у всіх спостереженнях. Багатошаровий епітелій ЩЯП може утворюватися як шляхом інвагінації відповідного епітелія слизової оболонки язика, так і за рахунок трансформації одношарового в багатошаровий.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?