Про науково-педагогічні підходи у дослідженнях - Статья

бесплатно 0
4.5 87
Аналіз основи для створення структури та теорії психолог-педагогічних підходів дослідження педагогічних процесів. Особистісно-орієнтований підхід до формування якостей та характеристик особистості. Самоорганізація цілісного утворення, її характеристика.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Про науково-педагогічні підходи у дослідженняхМодульний (пошук принципів і закономірностей побудови моделі в аспекті оволодіння субєктами навчання системою компетенцій і системою норм, які дозволять сформуватись особистості і реалізувати себе у житті) / теорія випереджувального навчання. На нашу думку, дану суперечність в значеній мірі можна подолати через обґрунтування запровадження в педагогічну практику розроблених психолого-педагогічних підходів до навчання та формування особистості, зокрема у навчанні. набуття компетенцій забезпечується, насамперед, через усвідомлення необхідності до діяльності на основі здобутих знань, умінь та навичок змісту навчання; система будь-якої навчально-виховної діяльності має пропедевтикою психолого-педагогічний аналіз майбутньої діяльності субєктів навчання та виховання до формування системи знань середньої чи вищої школи. Ми поділяємо точку зору дослідників, що метою особистісно-орієнтованого навчання є процес психолого-педагогічної допомоги дитині в становленні її субєктивності, культурної ідентифікації, соціалізації, життєвому самовизначенні [10].Здійснене узагальнення психолого-педагогічних підходів, які широко використовуються у педагогічних дослідженнях, дає змогу перейти до наступного етапу їх розвитку - створення структури, ієрархії та теорії таких підходів з метою обґрунтованого і ефективного їх запровадження у практику.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?