Про можливість використання водневовмісних сполук в дизелях транспортних машин - Статья

бесплатно 0
4.5 148
Аналіз літератури щодо використання водневовмісних сполук в дизелях. Визначення можливості використання водневовмісних сполук в дизелях транспортних машин та їх впливу на паливну економічність, енергетичні та екологічні показники відпрацьованих газів.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНЕВОВМІСНИХ СПОЛУК В ДИЗЕЛЯХ ТРАНСПОРТНИХ МАШИН Наведено аналіз літературних джерел щодо використання водневовмісних сполук в дизелях. Визначено можливість використання водневовмісних сполук в дизелях транспортних машин та їх вплив на паливну економічність, енергетичні та екологічні показники відпрацьованих газів.Вчені всього світу працюють над пошуком нових не традиційних палив - альтернативного палива, яке б давало таку ж мобільність у його використанні, як і вуглеводневі палива, що є зараз найпоширенішим енергоносієм для енергетичних установок автомобілів, дорожньої техніки та двигунів різного призначення На теперішньому етапі розвитку технологічних і економічних можливостей світового суспільства найефективніші роботи ведуться у галузі модернізації вже існуючих паливних систем з метою покращення їхньої економічності, а також у покращенні екологічних показників відпрацьованих газів (ВГ). Водень, як моторне паливо, має наступні характеристики: нижча теплота згоряння становить 120 МДЖ/кг, що перевищує теплоту згоряння існуючих рідких палив більш ніж у 2,7-2,9 раза; енергія запалювання майже в 10 разів нижча від енергії запалювання вуглеводневих палив; швидкість згоряння водню дуже висока і може більш ніж втричі перевищувати швидкість горіння вуглеводневих палив [1]; межі запалювання з коефіцієнтом надміру повітря становлять від 0,15 до 10 одиниць. Одним із способів отримання водневовмісних сполук може бути його конвертація із вуглеводневих палив прямо на борту автомобіля, що одночасно і покращує процеси горіння в середині циліндра, і проблему зберігання водню. Зберігати водень на борту автомобіля можна кількома способами: в балонах високого тиску, у кріогенних баках та у звязаному стані у складі метало гідридів. Живлення двигуна чистим воднем має як ряд недоліків (значне зниження потужності, як наслідок малої густини газу і поганого наповнення циліндрів; жорсткість роботи двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ) і підвищена схильність до детонації; можливість зворотних спалахів це легке самозаймання водню ), так і ряд переваг (практично повна відсутність у ВГ сполук CO, CNHM, а за певних умов і практично повна відсутність NOX) [2].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?