Про моделювання електроенергетичних систем - Статья

бесплатно 0
4.5 81
Моделювання режимів електроенергетичних систем у два кроки, матеріальність в електроенергетиці. Створення ідейно-теоретичної моделі, яка розглядає його фізику. Реально-математична модель, яка моделює в системах виключення математичного формалізму.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Пропонується проводити моделювання режимів електроенергетичних систем у два кроки. На першому кроці створюється ідейно-теоретична модель, яка, спираючись на розуміння матеріальності, розглядає його фізику і відповідає на питання: Як і чому так?З [4] відомо, що електроенергія, як фізичне явище, є енергією електромагнітного поля ЕЕС, що створюється в діелектричному середовищі, яке оточує усі струмоведучі частини системи, одночасною дією на нього напруги і струму провідності згаданих частин: «…Электромагнитная энергия от места ее генерирования передается к месту потребления по диэлектрику (провода же в линиях передачи выполняют двоякую роль: они являются каналами, по которым проходит ток, и организаторами структуры поля в диэлектрике)…» У нормативному документі [5], що діє в Україні, починаючи з 1996 р. наводиться таке визначення електромагнітного поля: «…1 Електромагнітне поле. Мета цієї роботи - не зменшуючи значення математичного моделювання в електроенергетиці, розробити такий науково-методичний підхід до моделювання усіх процесів ЕЕС, за якого кожне явище повинно мати Цілком можливо, що за певних умов, негативні заряди можуть лишати деякі фітони але стати вільними не в змозі і обертаються навколо власного свого місця за круговими орбітами дією Вселенського електромагнітного поля (як показано на рис. Таким чином, атом - найменша матеріальна частинка простої речовини як електрично упорядкований обєм фізичного вакууму з певною кількістю фітонів, частина яких має постійний позитивний заряд n протонів (ядро), що утримує на круговій орбіті навколо себе еквівалентний негативний заряд, який складається з-n одиниць окремих електронів.Матерію в електроенергетиці можна розуміти як сукупність елементарних неозорих, неподільних частинок - фітонів, що володіють одночасно елементарним позитивним і негативним зарядам. Електротехнічні властивості провідників і діелектриків ЕЕС визначаються міцністю електричного звязку між протонами і електронами їх атомів і молекул. Електромагнітне поле - не окремий вид матерії, а такий стан фізичного простру, за якого у ньому починають діяти електричні сили (сили Кулона) і магнітні сили (сили Кариоліса). Ідейно-теоретична модель ЕЕС повинна відповідати на питання: Як і чому так? Реально-математична модель ЕЕС повинна спиратись на її ідейно-теоретичну модель і відповідати на питання: Скільки і чому стільки? літератураИзготовление качественных полимерных изделий невозможно без использования уточненных методов моделирования конструктивных и технологических параметров оборудования и процессов в нем, а также без учета влияния пристенных эффектов, которые оказывают существенное влияние на ход процессов формования изделий.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?