Про мету функціонування системи неперервної освіти та засоби формування вміння навчатися в ній - Статья

бесплатно 0
4.5 176
Суть компетентності навчання протягом життя в контексті мети початкової та повної загальної середньої освіти. Характеристика вміння навчатися та головні фактори, що на нього впливають. Спрямованість низки засобів, що є авторськими напрацюваннями.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Про мету функціонування системи неперервної освіти та засоби формування вміння навчатися в нійЗазначене можна простежити, порівнявши мету освіти, яку зафіксовано в редакціях Закону України «Про освіту»: - 1991 року [3] - метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями; Мета статті: розгляд системи неперервної освіти в контексті спрямованості мети її функціонування на формування компетентності навчання протягом життя, розкриття суті вміння навчатися в системі неперервної освіти й засобів його формування. З урахуванням мети початкової освіти (всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості) компетентністю навчання протягом життя стосовно першого рівня повної загальної середньої освіти, який відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій, передбачено «опанування вміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі» [1, с. У статті 12 Закону України «Про освіту» [4] повну загальну середню освіту спрямовано на всебічний розвиток, виховання і соціалізацію особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання протягом життя, готова до свідомого життєвого вибору й самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?