Про методику визначення місця розташування розподільного центру - Статья

бесплатно 0
4.5 120
Оптимальне розміщення логістичних потужностей. Дослідження факторів, які впливають на розміщення розподільних центрів. Коротка характеристика головних особливостей використання методу центру тяжіння. Визначення оптимальних координат розподільного центру.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
ПРО МЕТОДИКУ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ РОЗПОДІЛЬНОГО ЦЕНТРУОсновними категоріями даних, з якими доводиться мати справу в логістиці є місце розташування клієнтів, обєм замовлень, територіальне розміщення виробництва, складів та центрів розподілу, вартість транспортних перевезень від кожного складу або заводу до клієнтів, існування транспортних агентств і рівень сервісу, який вони пропонують, місце розташування постачальників, рівні запасів товарів, які в кожен проміжок часу є в наявності на складі та розподільних центрах [1]. У ній необхідно знайти таке місце розташування розподільних центрів або складів відносно постачальників та споживачів, при якому сумарні логістичні витрати є мінімальними. У роботі [6] відзначалося, що задача визначення оптимального місця розташування розподільного центру стає актуальною за умов розвиненої транспортної мережі, тобто можливості пересування між обєктами. З математичної точки зору задача визначення координат точки розміщення розподільного центру (х0,у0) полягає в мінімізації цільової функції розподільний центр розташування координата в якій під коренем обчислюються відповідні відстані від розподільного центру до інших обєктів. Якщо розглянути два пункти споживання А і В, відстань між якими становить 200 км (зручно розглядати задачу відносно координатної прямої, на якій в початку відліку розташовано пункт А, а в точці х = 200 - пункт В), в пункт А слід щоденно постачати 40 т продукції, а в пункт В - 60 т, то згідно формул (2) склад слід розмістити на координатній прямій в точці, яка має координату: х0 = (40 • 0 60 • 200) / 100 = 120 .

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?