Про міжнародне сімейне право фахово і компетентно - Статья

бесплатно 0
4.5 92
Науково-теоретичні засади й провідні тенденції сучасної доктрини міжнародного сімейного права. Аналіз практики застосування колізійного регулювання сімейних відносин з іноземним елементом як на національному, так і на міжнародно-правовому рівні.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Про міжнародне сімейне право фахово і компетентноЇї актуальність і новизна не викликають сумнівів, оскільки глобалізація сучасного світу, динамічні інтеграційні процеси, розширення міжнародних звязків України на державному та особистому рівнях обєктивно ведуть до неухильного збільшення питомої ваги сімейних відносин, які ускладнені іноземним елементом, що, у свою чергу, зумовлює підвищення ролі та значення міжнародного сімейного права як важливої частини міжнародного приватного права. Як зазначає автор у Передньому слові, його праця невіддільна від навчальної дисципліни «Міжнародне сімейне право», започаткованої свого часу в Київському університеті імені Тараса Шевченка класиком української школи міжнародного приватного права, видатним цивілістом Г. К. У монографії поставлена досить амбітна мета: на основі узагальнення та систематизації напрацювань попередників, аналізу сучасного стану колізійного регулювання сімейних відносин законодавством різних країн та уніфікованих актів міжнародно-правового характеру, теоретичного осмислення досвіду вирішення колізійних проблем у цій сфері повніше розкрити науково-теоретичні засади й провідні тенденції сучасної доктрини міжнародного сімейного права, практики застосування колізійного регулювання сімейних відносин з іноземним елементом як на національному, так і на міжнародно-правовому рівні, опрацювати пропозиції щодо удосконалення законодавства України, її приєднання до актів міжнародно-правового характеру. Особливої уваги заслуговує перший розділ «Теоретичні основи колізійно-правового та уніфікаційного регулювання в міжнародному сімейному праві», в якому чітко і переконливо зясована сучасна концепція природи та змісту міжнародного сімейного права (МСП) як складової частини міжнародного приватного права (МПРП) та особливості його колізійного й уніфікаційного регулювання. Визначаючи сутність МСП, автор наголошує, що його предметом виступають особисті немайнові та майнові відносини, ускладнені іноземним елементом, які виникають у звязку з укладенням або припиненням шлюбу, визнанням його дійсним чи недійсним; колізії щодо особистих і майнових прав та обовязків подружжя; укладення, змісту, дії та припинення шлюбного договору; встановлення походження дитини, застосування репродуктивних технологій, оспорювання батьківства (материнства); особистих і майнових прав та обовязків батьків і дітей, родичів та членів сімї; відносини, що виникають у звязку з цивільно-правовими аспектами викрадення дітей, влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування (с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?