Про доцільність застосування способу косокутного проекціювання та декількох варіантів розв’язку однієї задачі при вивченні нарисної геометрії - Статья

бесплатно 0
4.5 268
Обґрунтування доцільності застосування декількох способів розв’язку однієї і тієї ж задачі з нарисної геометрії, що сприяє розвитку в студентів просторової уяви, логічного мислення, привчає до вибору оптимального варіанта вирішення поставленого завдання.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
УДК 514.18:004(075.8) Валерій КРІВЦОВ, кандидат технічних наук, доцент кафедри теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства Національного університету водного господарства та природокористуванняУ статті продемонстровано застосування декількох способів розвязку однієї і тієї ж задачі з нарисної геометрії, що сприяє розвитку в студентів просторової уяви, логічного та нестандартного мислення, привчає їх до вибору оптимального варіанта вирішення поставленого завдання. Розглянуто переваги способу косокутного проекціювання порівняно з традиційними прийомами розвязування задач із нарисної геометрії. В статье продемонстрировано применение нескольких способов решения одной и той же задачи поначертательной геометрии, что способствует развитию у студентов пространственного воображения, логического и нестандартного мышления, приучает их к выбору оптимального варианта решения задачи.Країні потрібні інженери, що мають високу ерудицію, нестандартне мислення, здатні швидко приймати рішення й нести за нього відповідальність, мають розвинуту просторову уяву. На відміну від інших дисциплін, розвязування задач із нарисної геометрії неможливе без елементарної просторової уяви, оскільки спочатку задачу розвязують подумки з використанням фігур, що входять в умову задачі. Застосування під час розвязування задач саме цього способу, оволодіння яким не є складним і ґрунтується на вивченому студентами матеріалі з ортогонального проекціювання, сприяє розвитку просторової уяви та спонукає студентів до нешаблонного мислення. При цьому косокутна проекція виявляється схожою з проекцією, отриманою при проекціюючому положенні обєкта, наприклад, із проекціюючим положенням трикутника АВС на площині ?4 (рис. Вироджену проекцію прямої можна отримати, вибравши напрям проекціювання, який паралельний самій прямій, а вироджену проекцію площини можна отримати, якщо напрям проекціювання буде паралельний площині, тобто якійсь прямій цієї площини.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?