Про деякі питання встановлення кримінальної відповідальності за заподіяння майнової шкоди - Статья

бесплатно 0
4.5 169
Підстави криміналізації, зокрема за діяння, якими протиправно спричиняється майнова шкода, та формулюються проблемні питання кримінального права у сфері встановлення кримінальної відповідальності за майнову шкоду. Визначення санкцій за ці злочини.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
_________________________________________ Серія юридична _____ _____________________________________________________________Досліджено поняття «майнова шкода», «матеріальна шкода», «криміналізація», а також підстави криміналізації, зокрема за діяння, якими протиправно спричиняється майнова шкода, та формулюються проблемні питання кримінального права у сфері встановлення кримінальної відповідальності за майнову шкоду, визначення санкцій за ці злочини, а також співвідношення норм кримінального права з нормами інших галузей права, зміст яких визначає умови настання кримінальної відповідальності за заподіяння майнової шкоди, що має істотне значення для правозастосовної діяльності у сфері боротьби зі злочинністю. Під спричиненням майнової шкоди розуміють настання негативних змін для обєктів правової охорони у вигляді кількісного або якісного зменшення споживчої вартості речей (речі) матеріального світу чи їх повної втрати володільцем, що призводить до зменшення майнового фонду останнього, або шляхом перешкоджання очікуваному надходженню майна у повному обсязі до фондів особи, яка має право на них, наслідком якого є упущена вигода. Отож, поняття майнової шкоди, завданої злочином, можна сформулювати як спричинення діянням, яке містить склад злочину, негативних змін для реалізації прав власності субєктами цивільно-правових відносин, повязаних з обєктами цивільних прав: речами, зокрема грошима та цінними паперами, іншим майном, майновими _____НАУКОВИЙ ВІСНИК 2 ?2014_____________________________ ______Львівського державного університету внутрішніх справ___ правами, результатами робіт, послугами, результатами інтелектуальної, творчої діяльності, інформацією, а також іншими матеріальними і нематеріальними благами, у вигляді кількісного або якісного зменшення їх споживчої вартості чи їх повної втрати володільцем, що призводить до зменшення його майнового фонду, або шляхом перешкоджання очікуваному у повному обсязі надходженню до фондів особи, яка має на те право, певних благ, наслідком якого є упущена вигода. Залежно від виду обєктів цивільних прав, яким злочином спричиняється майнова шкода, розміру такої шкоди, предмета посягання, встановленого порядку його правового обігу, а також інших юридично значущих обєктивних і субєктивних ознак суспільно небезпечного діяння, законодавець у нормах Особливої частини Кримінального кодексу України (далі - КК) визначає обєкт кримінально-правової охорони, а також формулює ознаки конкретного виду злочину та встановлює, які види і розміри покарання можуть застосовуватися до винних у його вчиненні осіб.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?