Про деякі особливості уточнення методики визначення коефіцієнта вязкісного тертя в механічних регуляторах - Статья

бесплатно 0
4.5 199
Способи оцінки якості перехідних процесів систем автоматичного регулювання частоти обертання колінчастого вала двигуна. Оцінка адекватності перехідних процесів з різними значеннями коефіцієнта в"язкого тертя, при їх розрахунку на математичній моделі.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Говорун, професор, канд. техн. наук, М.П. Куций Національний транспортний університет вул.Найбільш надійним і наглядним способом оцінки якості перехідних процесів систем автоматичного регулювання частоти (САРЧ) обертання колінчастого вала двигуна є натурне зняття перехідних процесів на гальмівних стендах чи їх аналітична побудова, шляхом рішення системи диференційних рівнянь [1], що описують САРЧ двигуна. Однак при аналітичній оцінці якості перехідних процесів достовірність отриманих результатів залежить від адекватності математичної моделі, тобто від точності вибраних основних параметрів регулятора, паливного насосу і двигуна. Розглянемо на прикладі САРЧ дизеля Д-241 з паливним насосом 4УТНМ, обладнаним всережимним механічним регулятором, розрахунки на математичній моделі перехідних процесів в САРЧ дизеля за різних способів завдання зовнішньої збуджуючої дії шляхом порівняння з результатами експериментальних досліджень. Рівняння динамічної рівноваги двигуна, встановленого на гальмівному стенді, має вигляд: Мі = Мм Мг (Іс Ід )¶t , (1) де Мі , Мм , Мг - індикаторний крутний момент двигуна, момент механічних втрат, момент, ¶w створюваний гальмівним стендом, Нм; Іс , Ід - моменти інерції роторна гальмівного стенда і двигуна, кгм2; w - кутова швидкість колінчастого вала двигуна, с-1. Для побудови перехідних процесів на математичній моделі необхідно визначити коефіцієнти поліноміальних залежностей, що описують момент механічних втрат двигуна Мм = f (w), індикаторний крутний момент двигуна Мі = f (w,qц) , відновлюючу силу регулятора E = f (w,спр), підтримуючу силу реулятора P = f (w,z) , циклової подачі ПНВТ qц = f (w,h) , зведений до муфти регулятора коефіцієнт вязкого тертя n = f (w) . в, Відновлююча сила пружин регулятора визначається за залежністю Зміну циклової подачі палива qц від кутової швидкості кулачкового вала паливного насоса 2 і координати рейки ПНВТ h визначаємо за експериментальними залежностями P = f (w,z). w Циклова подача палива паливним насосом високого тиску описується поліномом третього порядку від двох змінних qц = 5,44?10 5w3 108h3 0,70w2h 3,110?104wh2 0,0115w2 При аналізі динаміки системи автоматичного регулювання дизеля більшість авторів [2], [3], сили тертя, що виникають в механізмах регулятора рахували вязкісними. Ципкін запропонував метод визначення сил тертя в регуляторі паливного насосу по осцилограмам перехідних процесів в системі автоматичного регулювання другого порядку, викладеній в роботі [5], незалежно від того, чи має він коливальний чи аперіодичний процес.З рисунку 1 видно, що час перехідних процесів тп , отриманий розрахунковим і експериментальним методом, практично співпадає, різниця величин закидання рейки паливного насоса не перевищує 7%, а закидання кутової швидкості - 3%, що свідчить про достатньо добре співпадання результатів розрахункових досліджень на математичній моделі і експериментальних перехідних процесів, що дозволяє проводити розрахункові дослідження з високою достовірністю результатів.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?