Про деякі аспекти розвитку суб’єктності курсанта в умовах особистісно-орієнтованого навчання - Статья

бесплатно 0
4.5 175
Обґрунтовано розвиток суб’єктності курсанта в умовах особистісно-орієнтованого навчання. Співвідношення понять "суб’єкт" і "особистість" та визначено межі розуміння суб’єктності. Охарактеризовано мотиваційну, інтелектуальну та емоційну сфери курсанта.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СУБЄКТНОСТІ КУРСАНТА В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯОкреслено співвідношення понять «субєкт» і «особистість» та визначено межі розуміння субєктності. Мета особистісно-орієнтованої взаємодії безпосередньо орієнтує педагогів на розвиток субєктності та творчої самореалізації всіх учасників педагогічного процесу, тобто припускає гуманний характер взаємин між викладачем і курсантом як між учасниками, субєктами педагогічного процесу. Осмислення проблеми людини як субєкта своєї діяльності, який здатен цілеспрямовано реформувати обєктивну дійсність і здійснювати творчий саморозвиток, представлено у дослідженнях відомих психологів - К. В ході наукового анонсування визначимо такі завдання: окреслити теоретичні межі нашого розуміння субєктності; стисло проаналізувати мотиваційну, інтелектуальну та емоційну сфери курсанта як субєкта навчального процесу; охарактеризувати рівні субєктності курсанта в умовах особистісно-орієнтованого навчання. При цьому, зазначає дослідник, субєкт має здатність вирішувати протиріччя між субєктом і обєктом, особистістю й діяльністю, між собою й іншими людьми.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?