Причини та передумови виникнення жіночого руху в Україні на прикладі жіночих товариств (друга половина XIX - початок XX століття) - Статья

бесплатно 0
4.5 232
Характеристика жіночого руху в Україні, зокрема, на західноукраїнських землях. Значення соціальної активності відомих українок і їхній вплив на становлення та розвиток організованого жіночого руху, пробудження національної свідомості українського народу.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Причини та передумови виникнення жіночого руху в Україні на прикладі жіночих товариств (друга половина XIX - початок XX століття)Тому значущим у контексті досліджуваної проблематики нам видається дослідження причин і передумов виникнення жіночого руху в Україні, зокрема на західноукраїнських землях. Для реалізації мети дослідження ставляться такі основні завдання: виявити основні чинники та передумови виникнення жіночого руху в Україні; охарактеризувати процес становлення діяльності жіночих товариств у Західній Україні; розкрити виховну роль громадсько-політичної позиції відомих українок і їхній вплив на суспільну активність. жіночий національний свідомість українка Так розпочалася поступова й мирна «ґендерна революція», результатом якої стало надання жінкам виборчого права та зрівняння їх в усіх громадських і політичних правах з чоловіками, а отже, отримання повноцінного доступу до суспільно-політичних практик та статусу субєкта життєво важливих процесів у більшості галузей суспільної праці [10, с. Попри те, що рівень розвитку громадянського суспільства неможливо оцінити без урахування участі у ньому жінок, які складають більше половини населення нашої держави, слід зазначити, що не завжди вони використовували весь свій потенціал для активної участі в громадському житті країни (не могли розпоряджатися своїм заробітком, їх не приймали в університети, профспілки, інші громадські організації). Згадані процеси тендерних змін відбувалися передовсім завдяки зростаючій активності самих жінок і набували форми як власне громадсько-політичних рухів за права жінок, так і їхньої участі у діяльності громадсько-політичних інституцій національного характеру спільно з чоловіками.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?