Причини та наслідки безробіття в Україні - Статья

бесплатно 0
4.5 75
Аналіз сучасного стану безробіття в Україні. Основні позитивні й негативні сторони цього соціально-економічного явища, визначення причин його виникнення. Аналіз динаміки кількості безробітних та рівня безробіття. Запропоновано напрями вирішення проблеми.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Мороз С.В., к. е. н, доцент, доцент кафедри економічної теоріїПо статистическим данным проведен анализ динамики количества безработных и уровня безработицы, в частности проанализирован уровень безработицы населения (по методологии МОТ) по полу, возрастным группам и месту жительства. Причинами виникнення безробіття можуть бути різні чинники, проте найбільш поширеними серед них в Україні є неефективність використання робочої сили, недостатня кількість робочих місць та відсутність економічних умов, за яких люди мали б змогу спрямовувати свої навикита практичні здібності у продуктивну роботу та отримувати за це пристойну плату. Метою статті є дослідження сучасного стану безробіття в Україні; виявлення причини його виникнення; аналіз динаміки основних показників ринку праці, зокрема рівня безробіття за статтю, віковими групами та місцем проживання; визначення оптимальних шляхів подолання безробіття як однієї з основних соціально-економічних проблем держави та суспільства. На противагу усім вищезазначеним негативним наслідкам, безробіття має й позитивні риси, а саме зростає рівень конкуренції між працівниками; підвищується соціальна цінність робочого місця; зростає рівень інтенсивності та продуктивності праці; підвищується значимість та цінність праці; збільшується час дозвілля; розширюється вибір місць роботи. Щодо співвідношення між еміграцією робочої сили та безробіттям, то можна констатувати, що еміграція населення за кордон позитивно впливає на безробіття в країні емігранта, а саме відбувається зниження рівня безробіття, зменшується напруженість на місцевому ринку праці, скорочується різниця та досягається рівновага між доходами населення.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?