Причини економічної кризи в Україні та особливості розвитку її економіки - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 135
Вивчення теорії та характеристик економічних циклів. Розгляд кризи як їх головної фази. Антициклічне регулювання економіки. Дослідження причин кризи в Україні. Аналіз особливостей розвитку її економіки. Вибір найкращого варіанту отримання доходу.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
.3 Криза - головна фаза циклу2.1 Середні та короткі циклиВиявлено, що спосіб існування ринкової економіки - циклічність з постійно повертаючими кризами. Циклічність виступає загальною формою руху природи і суспільства. На відміну від природних циклів, де зміна відбувається з обєктивною неминучістю в одні і ті ж терміни, з незмінною тривалістю (день і ніч, зміна пір року і т.п.), циклічність у соціально-економічному розвитку суспільства носить менш виражений і більш суперечливого характеру. Причому, якщо в природі істотні зміни в циклічності - результат тисячоліть, то в розвитку суспільства тривалість циклів, характер їх протягу може змінюватися у досить короткі історичні терміни. Вчення про циклічність у розвитку процесу відтворення формувалося суперечливо.Однією з основних проблем макроекономіки на сучасному етапі є досягнення і підтримання макроекономічної рівноваги, періодичні відхилення від якої свідчать про наявність неврегульованих суперечностей та співвідношень у системі ринкового господарства. У русі суспільного виробництва є роки, коли зростання загального обсягу виробництва проходить досить швидко, в інші роки - повільніше і навіть має місце спад. Такі коливання у русі суспільного виробництва, які регулярно повторюються за певний проміжок часу, означають циклічний характер його розвитку. Економісти створили за два останніх століття біля 200 різноманітних концепцій, за допомогою яких намагалися розкрити ці причини. Економісти вперше звернули увагу на циклічний характер макроекономічних процесів, зіткнувшись із періодичними кризами перевиробництва в Англії у 20-х роках ХІХ століття.Ці коливання визначають як циклічність, а цикли характеризують як часовий інтервал від початку однієї кризи до наступної. Вважається, що класична будова циклу включає чотири фази: спад, депресія, пожвавлення і піднесення (зростання). Спад в економіці починається з труднощів у збуті виробленої продукції, що згодом веде до скорочення виробництва і зайнятості та попиту на інвестиції. В процесі руху до своєї найнижчої точки спаду криза створює імпульс для нового розвитку економіки. · Фаза пожвавлення фаза економічного циклу, яка характеризує початок підйому в економіці після кризи, застою, депресії.Цикли відрізняються за своєю тривалістю і поділяються на декілька видів (Рис.2.1) Цикли (ритми) Кузнеця мають тривалість приблизно 15-25 років. Кузнець повязував ці хвилі з демографічними процесами, зокрема, припливом іммігрантів та будівельними змінами, тому він назвав їх «демографічними» або «будівельними» циклами. Цей цикл тривав 12 років і закінчився кризою 1836 р., яка уразила економіку Великобританії та США. В країнах, де частка галузей першого підрозділу в економіці менша, циклічність за інших однакових умов виявляється менше.Економіка ніколи не перебуває у стані спокою. Криза 2008-2009 років, яка розпочалася з іпотечної банківської кризи в США, яка призвела до банкрутства великих інвестиційних та комерційних банків з гарною репутацією в різних країнах світу. Україна перебуває під негативним впливом зовнішніх факторів, насамперед економічних процесів, які відбуваються в Росії, через тісну привязку до енергопостачання з цієї країни. По суті, в Україні склалася ненормальна, однобока структура постачання енергоносіїв, яку, на жаль, за роки незалежності нам не вдалося змінити. Беручи до уваги сучасні події в Україні експерти прогнозують, що проблеми в економіці будуть набагато більшими, ніж після кризи 2008-го.4.1 Задача Заповніть таблицю 12 Таблиця 12 Виберіть найкращий варіант отримання доходу: 1) постійне отримання доходу протягом усього життя в розмірі 2600 у.о. за рік; 2) отримання доходу за наступною схемою: - 5000 у.о. через рік;Розглянувши явище економічного циклу, його фази та вплив на економіку можна зробити висновок, що економічний цикл - явище, що стосується абсолютно будь-якого континенту, будь-якої країни, будь-якого підприємства і будь-якої людини. Цикл має двояку природу: з одного боку циклічний розвиток економіки веде спочатку до зростання виробництва, економічної активності, а потім спаду цього ж виробництва і економічної активності нижче допустимого рівня, що призводить до масового безробіття, голоду, зубожіння, страждань і навіть самогубств людей, з іншого ж боку цикл у фазі кризи дає якийсь поштовх у розвитку економіки, виконуючи стимулюючу функцію. По-третє, відому популярність отримав пошук причин циклічного характеру розвитку економіки в конфлікті умов виробництва й умов реалізації, у протиріччі між виробництвом, що прагнуть до розширення, і не встигають за ним зростанням платоспроможного попиту. Економічний цикл складається з чотирьох послідовно змінюють один одного фаз: кризи, депресії, пожвавлення і піднесення.

План
ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЦИКЛ - ЗАКОНОМІРНІСТЬ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

1.1 Теорії економічних циклів

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?