Причини і умови виникнення та етапи розвитку маркетингу - Реферат

бесплатно 0
4.5 103
Виникнення і розвиток концепції міжнародного маркетингу. Зростання продуктивності праці внаслідок науково-технічного прогресу і широке застосування машин та обладнання. Перенасичення ринку і проблеми із збутом продукції. Погіршення фінансового стану.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Міністерство доходів і зборів України Національний університет державної податкової служби УкраїниСаме до цього періоду склалися необхідні передумови до перебудови ринкової діяльності в міжнародному масштабі на основі принципів маркетингу, що довів у попередній період свою дієвість як ефективна система корпоративного керування і засіб конкурентної боротьби на національних ринках. У сучасних умовах розвитку господарської сфери життя суспільства, що характеризується подальшим загостренням конкурентної боротьби на світових ринках, усе більш складними і як технологічними, так і організаційними моделями виробництва, надзвичайною інформаційною насиченістю, ефектність зовнішньоекономічної діяльності, як і економічної активності взагалі, також тісно звязана з цілями і методикою використання інструментів маркетингу.Виникнення і розвиток маркетингу як теорії та підприємницької практики зумовлені розвитком економічних відносин між субєктами господарської діяльності і зростанням продуктивності праці, яке стало наслідком науково-технічного прогресу, широкого застосування машин та обладнання, спеціалізації і розподілу праці (рис. Як наслідок цього - нераціональне використання ресурсів підприємства, погіршення фінансових показників діяльності фірм, зменшення грошових надходжень, а іноді й банкрутство підприємства, що призводить не лише до негативних економічних наслідків, а й до виникнення соціальних проблем, як, наприклад, безробіття. У кінці 20-х - на початку 30-х років велика депресія, яка охопила світову економіку, стала каталізатором процесу формування маркетингу і прискорила прийняття його на озброєння на підприємствах. У умовах ринкової економіки підприємство в міру насичення ринку змушене користуватися методами маркетингу, інакше воно втратить свої позиції на ринку, тобто стане банкрутом. маркетинг фінансовий ринок З цього основного принципу випливають такі: - треба знати ринок, всебічно вивчати стан і динаміку споживчого попиту на даний товар (послугу), використовувати отриману інформацію в процесі розробки та прийняття науково-технічних, виробничих та господарських рішень;У кінці 20-х - на початку 30-х років ХХ ст. велика депресія, яка охопила світову економіку, стала каталізатором процесу формування маркетингу і прискорила прийняття його на озброєння на підприємствах. Маркетинг як ринкова теорія у своїх перших проявах бере початки в 1902 році, коли в провідних університетах США (Гарвардський, Пітсбурзький, Пенсильванський) започатковано курс лекцій з проблем раціональної організації товароруху. 1960 Вчення про збут Організація продажу; розвиток теорії, орієнтованої на товар та його функції; маркетинг як функція дистрибютерства Споживчий маркетинг Аналіз мотивів, дослідження операцій, моделювання 1990-2000 Формування вчення про маркетинг як функцію й інструментарій підприємництва Панівна теорія - теорія ринкових мереж і взаємодії, теорія комунікацій, орієнтація на соціальний і екологічний ефект Промисловий і споживчий маркетинг; маркетиинг послуг і некомерційних організацій; підприємництво державних структур Позиціонування, кластерний аналіз, типологія споживачів, моделі поведінки споживачів і конкурентів, бенчмаркінг, теорія ігор Один із засновників сучасної теорії маркетингу Філіп Котлер дає таке визначення: Маркетинг - вид людської діяльності, спрямований на задоволення потреб через обмін.Сутність ринкової економіки міститься у конкуренції. Для того, щоб вижити і добитися успіху, підприємство повинне знати своїх конкурентів і їх успіхи, особливо, коли мова йде про ключові критерії. Оскільки конкуренти прямо і посередньо впливають на збут продукції і прибуток підприємства, необхідно ретельно вивчити їх під час аналізу ринка. Діють суто її різноманітні види: Товарно-родова - конкуренція між різноманітними видами товарів, що можуть виконувати схожі функції. Розглядається конкуренція з боку товарів-субститутів (замінники).Плани: альянси, партнерство, злиття, поглинання, реконструкція. Канали збуту: канали і основні регіони збуту, захоплення ринку товаром, ступінь контролю за збутом товару на ринку, наявність складських потужностей, транспортні потужності.Отже, можемо відмітити, що досвід розвинутих країн переконливо доводить, що основною формою економічної життєдіяльності підприємств в умовах ринкової економіки є маркетинг. У перекладі з англійської маркетинг означає "робити ринок". На відміну від ринку як системи відносин, повязаних з реалізацією суспільного продукту, маркетинг являє собою певну форму діяльності підприємства в ринковому секторі економіки.

План
Зміст

Вступ

1. Причини і передумови появи маркетингу

2. Етапи розвитку маркетингу

3. Основні етапи аналізу конкуренції на ринку

Висновки

Список використаних джерел

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?