Прізвища мешканців Зіньківщини та місцеві назви східного (тюркського) походження - Статья

бесплатно 0
4.5 150
Лексико-семантичний аналіз топонімів і антропонімів тюркського походження, зафіксованих на території колишнього Зіньківського повіту. Встановлення зв"язку власних назв із позамовними чинниками. Тюркський вплив на формування топонімікону і антронімікону.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
ПРІЗВИЩА МЕШКАНЦІВ ЗІНЬКІВЩИНИУ статті здійснено лексико-семантичний аналіз топонімів і антропонімів тюркського походження, зафіксованих на території колишнього Зіньківського повіту (Полтавщина); запропоновано версії їхньої етимологічної інтерпретації на історико-лінгвістичному тлі; установлено звязок власних назв із позамовними чинниками - особливостями світогляду людини, рівнем соціального й культурного життя суспільства в певний хронологічний період; подано коротку передісторію українсько-тюркських контактів на теренах Зіньківщини; визначено основні віхи тюркського впливу на формування топонімікону й антронімікону в цьому регіоні. У тюрків був поширений звичай давати імена за назвами сузірїв, кожне з яких відповідає певному місяцю. Може також походити від народного географічного терміна тюркського походження бакай - «вир чи глибо-ка яма в річці», «калюжа» [17, с. Як частка в значенні «пан» ставиться після імені [50, с. У ногайців жінка ніколи не зверталася на імя до чоловіка, замість імені вона використовувала вирази «мій багач», «мій господар», «батько дітей» [16, с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?