Пріоритизація науково-прикладних засобів адміністративного менеджменту з формування конкурентоспроможності у виробничій сфері - Статья

бесплатно 0
4.5 239
Визначення формування конкурентоспроможності організацій, фірм, підприємств пріоритетом для застосування адміністративного менеджменту на основі аналізу особливостей виробничої сфери. Взаємодія та взаємозалежність множин функцій та складових показників.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Пріоритизація науково-прикладних засобів адміністративного менеджменту з формування конкурентоспроможності у виробничій сферіПроцес формування конкурентоспроможності включає взаємодії та взаємозалежності множин функцій та складових показників, а саме: якості продукції, асортименту, обсягів виробництва, ефективності діяльності, напрямів розвитку та формулювання методології дослідження ринку тощо. The forming of competitiveness involves interaction and interdependence of numerous functions and component indicators such as: product quality, product range, volume of production, efficiency of activity, development strategy and formulation methodology of market research etc. У період реформаційних процесів набуває значення визначення пріоритетів адміністративного менеджменту у виробничій сфері, формування яких у комплексі б поєднувало всю сукупність як адміністративних, так і економічних впливів на кінцевий результат. Таким пріоритетом для виробничої сфери можна вважати формування конкурентоспроможності підприємства, оскільки конкурентоспроможність включає такі складові: конкурентоспроможність персоналу; рівень інноваційних технологій; досконалу організаційну структуру; формування позитивного іміджу; здійснення маркетингових заходів; якість продукції, показники ефективності та інші. Ситуація, яка склалася у виробничій сфері, потребує поєднання адміністративних і конкурентних чинників, що забезпечувало б формування адекватних потребам механізмів конкурентоспроможності в реальних умовах і відповідало б основному принципу ринкової економіки - отриманню позитивного економічного результату.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?