Пріоритетний напрям удосконалення системи фізичного виховання школярів, які мають нозологічні прояви - Статья

бесплатно 0
4.5 189
Недоліки системи фізичного виховання школярів з нозологіями. Методика диференційованого навчання вправ учнів школи з відхиленнями в стані здоров’я як пріоритетний напрямок удосконалення концепції спортивного навчання, які мають нозологічні прояви.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ, ЯКІ МАЮТЬ НОЗОЛОГІЧНІ ПРОЯВИЗміст програм наповнений фізичними вправами, що не відповідають рівню фізичної підготовленості та стану здоровя учнів і тому користуються низькою популярністю в дітей, це викликає у школярів незадоволення і не стимулює їх до занять фізичною культурою [4, с. Недостатність уроків фізичної культури в школі та їх малоефективність дали підставу для активного пошуку шляхів удосконалення шкільної системи фізичного виховання, у тому числі й учнів спеціальної медичної групи. Підходи, що практикуються у цій системі, зокрема, проведення спільних занять зі здоровими дітьми під керівництвом одного вчителя, обмеження рухової активності учнів з нозологіями або взагалі звільнення їх від занять фізичними вправами на уроках фізичної культури виявляються необґрунтованими і неефективними. Необхідність формування життєво необхідного рухового досвіду учнівської молоді, зокрема й школярів спеціальних медичних груп, вимагає підвищення уваги до освітніх завдань фізичного виховання, а саме розробки і впровадження у процес фізичного виховання методики диференційованого навчання фізичних вправ учнів основної школи з відхиленнями у стані здоровя. Ключовою особливістю розробленої методики є реалізація як оздоровчих, так і освітніх завдань фізичного виховання, що полягає у формуванні рухового досвіду - арсеналу рухових умінь та навичок школярів, які мають відхилення у стані здоровя з урахуванням нозологічних протипоказань та індивідуально-типологічних особливостей психофізичного розвитку, що дасть змогу учням з відхиленнями в стані здоровя займатися в оптимальному для них руховому режимі.Таким чином, запропонована методика диференційованого навчання фізичних вправ школярів, які мають нозологічні прояви, передбачає визначення раціональної сукупності та обсягу спеціальних засобів і методів, послідовності їх використання на різних етапах процесу навчання з урахуванням нозологій, особливостей психофізичного розвитку та сенситивних періодів розвитку рухових якостей.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?