Пріоритетне значення предметів освітньої галузі "Мистецтво" в закладах загальної середньої освіти - Статья

бесплатно 0
4.5 182
Місце потенційних можливостей мистецьких навчальних предметів у формуванні особистості школяра, у його гармонійному розвитку. Огляд предметів освітньої галузі "Мистецтво" як пріоритетних навчальних дисциплін у закладах загальної середньої освіти.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Пріоритетне значення предметів освітньої галузі «Мистецтво» в закладах загальної середньої освітиЗявляються ідеї «розвантаження» учнів за рахунок скорочення часу на мистецькі дисципліни як «менш важливі» для сучасного школяра, щоб вивільнені години відвести для «більш вагомих» навчальних предметів. Мета статті - звернути увагу на зростання ролі художньо-естетичного виховання у формуванні всебічно розвиненої особистості школяра та обґрунтувати тезу про те, що мистецькі дисципліни мають бути серед пріоритетних у структурі освітнього процесу в сучасному закладі загальної середньої освіти. Науковці приділяють значну увагу питанням духовно-естетичного потенціалу мистецтва, вихованню моральних ціннісних орієнтирів його засобами, соціалізації особистості та формуванню національно-патріотичної свідомості школярів в умовах спілкування з мистецтвом (Е. Адже в процесі їх освоєння учнями педагоги не лише виконують завдання естетичного виховання, допомагають молоді зрозуміти роль культури в житті суспільства, усвідомити значущість досягнень українського мистецтва в світовій спадщині, а й здійснюють значний вплив на різнобічний гармонійний розвиток людини, її самопізнання і самовдосконалення, здатність до самореалізації. Спілкуючись із мистецтвом, опановуючи мистецтво, людина поринає в процес пізнання світу (і себе!) з художньо-естетичних позицій, і цим збагачує свій внутрішній світ, насичується позитивними емоціями й переживаннями, розвиває свій емоційний інтелект.Упродовж багатьох десятиліть проблеми художньо-естетичного виховання підростаючого покоління не випадали з поля зору педагогічної і наукової громадськості України.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?