Пріоритетні напрямки державного регулювання соціально-трудових відносин в Україні - Статья

бесплатно 0
4.5 154
Аналіз пріоритетних напрямків державного регулювання соціально-трудових відносин в Україні. Заходи їх реалізації у вирішенні проблем зайнятості населення, забезпечення гідного рівня оплати праці, розвитку організаційно-правових основ соціального діалогу.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
СОЦІАЛЬНА І ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКАРозроблено заходи щодо їх реалізації у вирішенні проблем зайнятості населення, забезпечення гідного рівня оплати праці, розвитку організаційно-правових основ соціального діалогу у сфері праці. Саме від його роботи значною мірою залежить вирішення найбільш болючих економічних і соціальних проблем суспільства: посилення структурних і регіональних диспропорцій зайнятості, регресивні зміни в якості робочої сили і мотивації до праці, падіння рівня реальних доходів населення, зростання безробіття і, як наслідок, поширення неформальної зайнятості, що поєднується з неконтрольованою міграцією робочої сили в країни ближнього і далекого зарубіжжя. Ці проблеми стають одним з факторів, що стримують структурні та інституційні перетворення в державі, гальмують формування передумов для забезпечення макроекономічної стабілізації та подальшого економічного зростання, та обумовлюють необхідність визначення пріоритетних напрямків державного регулювання соціально-трудових відносин. Серед основних напрямків державного регулювання соціально-трудових відносин слід виділити такі: - пошук шляхів вирішення проблем зайнятості з урахуванням особливостей економічного розвитку України; Важливим кроком на шляху вдосконалення державного регулювання соціально-трудових відносин зайнятості в Україні стало прийняття нового Закону України “Про зайнятість населення”, який набрав чинності 1 січня 2013 року.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?